AiNB Nieuwsbrief Editie 04-10-2018
ainb Nieuwsbrief
---------------------
agenda
Infosessie: 4x Licht!
Het is iedereen bekend, het aanbod verlichting is met de intrede van LED verlichting drastisch veranderd. Het aanbod armaturen en technologie verandert jaar na jaar. Kunnen jullie nog volgen?

Kiest de interieurarchitect de verlichtingsarmaturen voor zijn projecten en hoe kunnen we dit best doen?

We bekijken het deze avond vanuit 4 verschillende invalshoeken.
Meten is weten maar hoe doe je dat met Licht?
Producenten verlichtingsarmaturen aan het woord.
Klassiek schakelen van verlichting of inversteren in intelligente schakelprogramma’s? Is dit ook energie zuiniger? Een korte toelichting van een producent.
Koert Vermeulen, de visie van een lichtontwerper, ACTLD.com, Visual – Lighting – Environment - Design
---------------------
nieuws
Weldra een wettelijke verzekeringsplicht voor de interieurarchitect?
Er is een en ander gewijzigd met betrekking tot de wettelijke verzekeringsplicht beroepsaansprakelijkheid voor bouwactoren. Een nieuw voorontwerp van wet, bouwactor 3, dat voorzichtig gezien vanaf 1 januari 2019 in werking zal treden, stelt dat deze verzekeringsplicht van enkel en alleen architecten ook zal worden uitgebreid naar andere dienstverleners in de bouwsector, waaronder ook u, de interieurarchitect. Dit brengt heel wat gevolgen met zich mee, zowel op vlak van wie er verzekerd moet zijn voor wat en tegen welke waarborgen. Blijf dankzij dit artikel op de hoogte van uw toekomstige verplichtingen.
news
Bientôt une obligation légale d’assurance pour les architectes d’intérieur ?
Un certain nombre de modifications ont été apportées concernant l’obligation légale d’assurer la responsabilité civile professionnelle des intervenants de construction. Un nouvel avant-projet de loi, « acteur de la construction 3 », dont l’entrée en vigueur est prévue pour le 1er janvier 2019, stipule que l’obligation légale d’assurance, qui était auparavant uniquement prévue pour les architectes, est donc à présent étendue aux autres prestataires de services du secteur de la construction, dont vous, architecte d'intérieur. Cela entraîne de nombreuses conséquences : qui doit s’assurer pour quoi et pour quelles garanties ? Soyez informé de vos futures obligations grâce à cet article.
infosessie
Toepassings-mogelijkheden met aluminium schrijnwerk
NAV en FAC organiseren een opleiding die zich concentreert op de eigenschappen en praktische toepassingen van aluminium schrijnwerk in de woningbouw. U krijgt naast de theoretische uiteenzettingen steeds praktijkgerichte voorbeelden die concrete aandachtspunten bij het gebruik van aluminium schrijnwerk belichten.
We behandelen de lucht- en waterdichtheid van aluminium schrijnwerk en staan stil bij de verschillende vormen van raamaansluitingen, met specifieke aandacht voor raamaansluitingen bij renovaties, en zoomen in op de uitdagingen die hedendaagse normeringen en trends met zich meebrengen.

Voor en na de infosessie verwelkomen wij u graag op de praktijkmarkt.
---------------------
cursus
Brandveiligheid van gebouwen. Bouwkundige eisen en wijzigingen sinds 2016
Kennis van de brandveiligheidseisen is basiskennis voor de architect. De basisnormen zijn echter geen eenvoudige materie en er bestaan heel wat misverstanden over. In 2016 onderging de brandwetgeving een aanzienlijk aantal wijzigingen. Deze opleiding overloopt de bouwkundige eisen waaraan uw gebouw moet voldoen en besteedt extra aandacht aan de wijzigingen die van kracht zijn vanaf 2016. Verder wordt gedetailleerd ingegaan op onder meer trappen, liften, leidingdoorvoeren en brandwerend binnenschrijnwerk.

Met deze cursus krijgt u een zo volledig mogelijk up-to-date overzicht rond de brandveiligheidseisen in relatie tot de Basisnormen.
kennis
Bouwplaten: veelzijdige ondergronden voor tegels
Een bouwplaat kan omschreven worden als een plaat met een kern van hardschuim, die aan beide zijden voorzien is van een gewapende cementering of een hechtvlies, en die klaar is om betegeld te worden.
De toepassingsmogelijkheden van dergelijke betegelbare platen zijn talrijk: bij nieuwbouw, bij vernieuwbouw, voor vloeren, voor plafonds, voor wanden en dit, zowel in droge als in natte ruimten. Dit artikel zet hun toepassing op wanden in de kijker en reikt de aannemer-tegelzetter bovendien specifieke informatie aan voor de plaatsing ervan.
kennis
De impact van akoestiek in appartements-gebouwen
Het bouwen van appartementen is bijzonder complex. Als we denken aan de wetgeving die elk jaar strenger wordt (in het bijzonder voor energie), de verschillende bouwactoren tijdens het proces en de normen die moeten gehanteerd worden voor de verschillende disciplines (structuur, brand, akoestiek, thermiek, ventilatie, toegankelijkheid, veiligheid, ...) dan is het niet moeilijk te vatten dat er wel wat kan misgaan.
Tegenwoordig ondersteunt een hele groep specialisten de architect bij het ontwerpen van een appartementsgebouw. De vertaalslag naar een concrete realisatie noodzaakt dan ook een continue controle en een flexibel inspelen van de verschillende actoren om het project tot een volwaardig succes te laten groeien.
Klik hier voor de online versie van deze mail.

Deze mail is automatisch verstuurd naar %PERS_EMAIL%.
Voor alle vragen kan je bij ons terecht op secretariaat@ainb.be of op onze website www.ainb.be.
Klik hier om uit te schrijven.