Evenement

Discussieavond over 'samenwerken'

Do 29 November 2018
8850 Ardooie
Argent Alu

Tijdens dit collegiaal gesprek willen we deze keer dieper ingaan op het thema ‘samenwerken’.

 

We merken dat collega’s steeds meer in een of andere vorm als ontwerpteams samen gaan werken. Dit niet enkel met collega Interieurarchitecten maar ook met architecten, ingenieurs, tuinarchitecten, lichtadviseurs en nog vele andere aanvullende disciplines.

 

Het is bijna onmogelijk om overal van op de hoogte te zijn. Een dergelijke samenwerking zorgt dan ook vaak voor een dieper en krachtiger ontwerp.

 

Uiteraard brengen samenwerkingsvormen dan weer heel wat nieuwe vragen met zich mee. Hoe pakken we dit best aan? Welke structuren geven we hier aan? Wat met financiële afspraken, ....

 

Tijdens deze avond willen we dit in beperkte groep, van max 20 collega’s bespreken en ervaringen uitwisselen.

terug naar overzicht

Programma

19u00

Discussieavond over 'samenwerken'

Praktisch

Data & locatie

Do 29 November 2018: 8850 Ardooie
Argent Alu, Ter Vlucht 2

Deelnameprijs

Gratis voor AiNB-leden

Meer info

Een hapje en een drankje wordt u vriendelijk aangeboden door Argent Alu / Rob

Met de steun van:

DISCLAIMER
De persoonsgegevens die naar aanleiding van het invullen van dit inschrijvingsformulier worden meegedeeld, worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. AiNB kan de gegevens van de inschrijver gebruiken in het kader van het event, met het oog op het evalueren en ontwikkelen van de dienstverlening en voor belangenbehartiging. De inschrijver erkent en aanvaardt dat AiNB tevens, teneinde financieel in staat te zijn om het event aan de gestelde voorwaarden aan te bieden, de inschrijvingsgegevens meedeelt aan de hierboven vermelde partners van het event ter promotie van hun producten of diensten naar de inschrijver en dit gedurende een periode van 6 maanden vanaf het event, tenzij de inschrijver zich hiertoe eerder tegen de partner verzet. Elke inschrijver heeft te allen tijd het recht de over hem gehouden persoonsgegevens in te zien en te verbeteren op de maatschappelijke zetel van AiNB, aan de Willebroekkaai 37 te 1000 Brussel.