Interview

Exclusive Wall coverings by artist Alexia de Ville

Do 3 September 2020
At home

Florence Dewaele from Maison Florale will interview Alexia de Ville from TENUE de VILLE.

We will be waiting for you Thursday September 3 at 18:30 for our weekly Instagram AiNB Livespace meeting.

 

Tenue De Ville est une marque belge de papiers peints haut de gamme, fondée en 2014 par Alexia de Ville de Goyet, artiste plasticienne.
Curiosité et passion sont les maîtres-mots pour la création chez Tenue De Ville. C'est dans leur atelier bruxellois que s'organise leur démarche de création, pour concevoir et harmoniser les motifs, textures et palettes de couleurs.

Tenue de Ville s'inscrit également dans une démarche éco-responsable et circulaire. Toute leur production est donc réalisée en Belgique selon les normes environnementales européennes, et les chutes de production de papiers peints sont transformées en produits dérivés afin d’être revalorisées.

#livespace #ainb #interiordesign #interiorarchitect #belgium #talents #architecture #design #experience #interview #interior #interiordesignlovers #wallpapers @tenuedeville
@maisonflorale @ainb.belgium

terug naar overzicht

Programma

18u30

Exclusive Wall coverings by artist Alexia de Ville

Praktisch

Data & locatie

Do 3 September 2020: At home
,

Tijdstip

18:30

DISCLAIMER
De persoonsgegevens die naar aanleiding van het invullen van dit inschrijvingsformulier worden meegedeeld, worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. AiNB kan de gegevens van de inschrijver gebruiken in het kader van het event, met het oog op het evalueren en ontwikkelen van de dienstverlening en voor belangenbehartiging. De inschrijver erkent en aanvaardt dat AiNB tevens, teneinde financieel in staat te zijn om het event aan de gestelde voorwaarden aan te bieden, de inschrijvingsgegevens meedeelt aan de hierboven vermelde partners van het event ter promotie van hun producten of diensten naar de inschrijver en dit gedurende een periode van 6 maanden vanaf het event, tenzij de inschrijver zich hiertoe eerder tegen de partner verzet. Elke inschrijver heeft te allen tijd het recht de over hem gehouden persoonsgegevens in te zien en te verbeteren op de maatschappelijke zetel van AiNB, aan de Willebroekkaai 37 te 1000 Brussel.