Wat is AiNB?

Het AiNB neemt het op voor de interieurarchitect en wil als organisatie een spreekbuis zijn van haar leden naar :

  • de media
  • de consument en het grote publiek
  • de professionals
  • de industrie
  • de overheid

 

Dit door:

  • een kwalitatieve organisatie te zijn die het domein van de interieurarchitect beheert.
  • expert ter zaken te zijn aangaande opleiding en werkveld
  • ondersteunder van de consument bij het kiezen van de geschikte interieurarchitect
  • ondersteunder van de professional zodat deze zich op zijn corebusiness kan concentreren
  • gesprekspartner zijn van de overheid

 

Het AiNB is, sinds 1952, de enige officieel erkende beroeps- en belangenorganisatie voor professioneel opgeleide en werkzame interieurarchitecten. Het AiNB onderhoudt nauwe contacten met de beroepspraktijk, maar ook met het onderwijs en de industrie, zowel op nationaal als internationaal terrein. 

 

Dagelijks neemt AiNB het op voor zijn leden en tracht deze bij te staan in de uitoefening van het  beroep. Belangenbehartiging, informatie, advies, bijscholing en administratieve hulp staan hierbij centraal.

 

AiNB informeert de interieurarchitecten acht keer per jaar via de nieuwsbrief, leden ontvangen het vakblad NOOK, Dimension en AIT vier keer per jaar. Verder kunnen de leden terecht bij de helpdesk; hier worden vakgerelateerde vragen beantwoord van allerlei aard. Daarenboven beschikt AiNB over een drukbezochte website met uitgebreide kennisdatabank.
 

Naast informatie via publicaties worden AiNB-leden ook regelmatig uitgenodigd voor het bijwonen van allerlei opleidingen en infosessies. Naast eigen activiteiten kunnen de leden van AiNB voor bepaalde opleidingen en voordelen ook aansluiten bij NAV (Vlaamse architectenvereniging).

 

Starters worden grondig geïnformeerd via de jaarlijkse Kick Off Meeting voor starters.

 

Wilt u meer informatie over AiNB, neem dan contact op met het secretariaat:

 

Tel: (0032)2.212.26.20 (ma., woe., do.)

secretariaat@ainb.be

www.ainb.be

 

Dhr. Mauro Brigham, voorzitter AiNB

Dhr. Erik Van Nieuwenborg, Ere-voorzitter AINB

 

 

Wie is het AiNB? 

De leden van AiNB worden vertegenwoordigd door de raad van bestuur. De raad van bestuur kan maximum uit 15 verkozen leden bestaan. De bestuursleden maken deel uit van een werkcel die rond een bepaald thema of doel werkt. Er kunnen steeds leden extra deel uitmaken van een werkcel afhankelijk van de noodzaak op dat moment.

 

Voorzitter:
Mauro Brigham

 

Ondervoorzitter: NL
Thomas Seifert

 

Ondervoorzitter: FR
Florence Dewaele

 

Ere-voorzitter:
Erik Van Nieuwenborg

 

Penningmeester:
Bert De Ridder

 

Bestuurssecretaris:
Luc Janssens

 

Overige bestuursleden:
Erik Duterne, Marian Depuydt, Joke Holvoet, Thierry Bauwens

 

Algemeen Secretaris:
Elke Stegen

 


Alle bestuursleden zetelen in, of zijn voorzitter van, een commissie. In de diverse commissies zetelen eveneens leden die geen bestuursfunctie hebben. Zij ondersteunen de respectievelijke commissies naar gelang de behoeften. De commissies kunnen van jaar tot jaar wijzigen, afhankelijk van het feit of de beoogde doelstellingen, waarvoor de commissie is opgericht, zijn behaald.

 

Op dit moment zijn er de volgende commissies actief:
Secretariaat, Beroepsuitoefening, Opleidings- en beroepsontwikkeling, Aanvaardingscommissie/Leden adviesraad, Beschermcomité/Leden werving, Externe contacten/Internationalisme, Activiteiten, Publicatie, Public Relations, AINB-NAV, Franstalige Commissie.
Het AINB heeft ook diverse partnerleden. Zij ondersteunen het AINB financieel, logistiek, informatief, en bij diverse activiteiten.

 

Lees alles over hoe je lid kan worden van het AiNB onder 'lid worden'

 

 

Vertegenwoordigingen

 

AiNB is vertegenwoordigd in diverse vakgerichte en algemene belangengroeperingen:

 

European Council of Interior Architects (ECIA)
Het Europees overkoepelend orgaan voor interieurarchitecten. Het AiNB is stichtend lid.
Jan Geysen

 

Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO (HRZKMO)
de nationale adviesraad voor de zelfstandigen en de KMO's - Interfederaal Bureau nr 16 / Bureau interfédéral nr 16

Erik Van Nieuwenborg 

 

Federatie Vrije Beroepen
De AiNB is aangesloten bij de Federatie Vrije Beroepen met het oog op een optimale belangenbehartiging en beroepsprofilering.
Erik Van Nieuwenborg