Lezing

Are you greenwashing your sins away?

Vr 22 Oktober 2021
Kortrijk
architect@work, Kortrijk Xpo

Thank you for noticing our image. Does it make you think? So, depending on the opinion, we have little or no time left to save this planet.

terug naar overzicht

Programma

16u00

Are you greenwashing your sins away?

It is still business as usual as the building industry adds more load and burden on the vulnerable earth.

Some claim to save the planet while building their careers on selling their products, while others point the contradiction and try to save the planet through art installations, inspiring blogs and stopping traffic on public streets.

Hypocrisy or opportunity? Interior architect Tatu Ahlroos (Fin) and R&D Tuomas Hännikäinen (Fin) want to reason with you and will try to find an answer to the most urgent and topical question our profession has faced.

Tatu Ahlroos (Fin) and R&D Tuomas Hännikäinen (Fin)

Praktisch

Data & locatie

Vr 22 Oktober 2021: Kortrijk
architect@work, Kortrijk Xpo, Doorniksesteenweg 216 - 8500 Kortrijk (B)

Tijdstip

16:00

DISCLAIMER
De persoonsgegevens die naar aanleiding van het invullen van dit inschrijvingsformulier worden meegedeeld, worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. AiNB kan de gegevens van de inschrijver gebruiken in het kader van het event, met het oog op het evalueren en ontwikkelen van de dienstverlening en voor belangenbehartiging. De inschrijver erkent en aanvaardt dat AiNB tevens, teneinde financieel in staat te zijn om het event aan de gestelde voorwaarden aan te bieden, de inschrijvingsgegevens meedeelt aan de hierboven vermelde partners van het event ter promotie van hun producten of diensten naar de inschrijver en dit gedurende een periode van 6 maanden vanaf het event, tenzij de inschrijver zich hiertoe eerder tegen de partner verzet. Elke inschrijver heeft te allen tijd het recht de over hem gehouden persoonsgegevens in te zien en te verbeteren op de maatschappelijke zetel van AiNB, aan de Willebroekkaai 37 te 1000 Brussel.