Zoek een interieurarchitect

 

Juridisch

“Potje breken is potje betalen”

“Potje breken is potje betalen”: een oud gezegde dat iedereen wel eens in de mond neemt en eigenlijk ook een basis vormt voor onze onderlinge relaties in tal van domeinen. Wie schade berokkent aan iemand (of aan diens goederen), dient dit te herstellen of het beschadigde goed te vervangen. Indien dit laatste niet mogelijk is, kan een financiële vergoeding in de plaats komen. Dit principe werd geformaliseerd in de artikelen 1382 tem. 1386 in het Burgerlijk Wetboek en vormt de basis voor de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekeringen (BA).

Interview

Meet the designer: Bob Bulcaen

  • do 02 jul - at home

Interview

Meet the designer: Bob Bulcaen

  • do 02 jul - at home

Interview

Material flows and reuse strategies

  • do 25 jun - at home