Interview

craftsmanship in wood

Do 14 Oktober 2021
online

During my exchange year as a Japanese studies student in Japan I got to experience Japanese traditional homes. I fell in love with their complex simplicity, I had to learn more about these structures, in particular, how to build them. After I mastered the Japanese studies in 2010 I went to Japan to find a teacher/master. In the summer of the same year the road slowly but surely started to unfold after hitchhiking to a gathering of European and Japanese carpenters. After a period of 5 years learning carpentry in Europe and Japan I started my own business as a traditional carpenter and modern furniture maker in 2015. The use of solid wood delivered to Japanese standards is what characterizes all of my projects. Whether it is making a small object for a designer or building a bigger structure for a customer.

terug naar overzicht

Programma

18u00

craftsmanship in wood

Praktisch

Data & locatie

Do 14 Oktober 2021: online
,

Tijdstip

18:00

DISCLAIMER
De persoonsgegevens die naar aanleiding van het invullen van dit inschrijvingsformulier worden meegedeeld, worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. AiNB kan de gegevens van de inschrijver gebruiken in het kader van het event, met het oog op het evalueren en ontwikkelen van de dienstverlening en voor belangenbehartiging. De inschrijver erkent en aanvaardt dat AiNB tevens, teneinde financieel in staat te zijn om het event aan de gestelde voorwaarden aan te bieden, de inschrijvingsgegevens meedeelt aan de hierboven vermelde partners van het event ter promotie van hun producten of diensten naar de inschrijver en dit gedurende een periode van 6 maanden vanaf het event, tenzij de inschrijver zich hiertoe eerder tegen de partner verzet. Elke inschrijver heeft te allen tijd het recht de over hem gehouden persoonsgegevens in te zien en te verbeteren op de maatschappelijke zetel van AiNB, aan de Willebroekkaai 37 te 1000 Brussel.