Interview

C02 neutral building materials

Do 28 Oktober 2021
online

BC Materials transforms excavated earth (officially "waste") into building materials to help jumpstart a circular construction industry. BC Materials' ambition is to help the building sector lower its carbon emissions, reduce waste and create healthy and qualitative environments for working and living. We produce, codesign and help implement C02 neutral building materials for the circular future. Aside from production & distribution we also offer workshops and training for capacity building in earth construction.

 

Watch this interview live on the AiNB YouTube channel

terug naar overzicht

Programma

18u30

C02 neutral building materials

Mauro Brigham from NCBHAM will interview Anton Maertens from BC materials.

Praktisch

Data & locatie

Do 28 Oktober 2021: online
,

Tijdstip

18u30

DISCLAIMER
De persoonsgegevens die naar aanleiding van het invullen van dit inschrijvingsformulier worden meegedeeld, worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. AiNB kan de gegevens van de inschrijver gebruiken in het kader van het event, met het oog op het evalueren en ontwikkelen van de dienstverlening en voor belangenbehartiging. De inschrijver erkent en aanvaardt dat AiNB tevens, teneinde financieel in staat te zijn om het event aan de gestelde voorwaarden aan te bieden, de inschrijvingsgegevens meedeelt aan de hierboven vermelde partners van het event ter promotie van hun producten of diensten naar de inschrijver en dit gedurende een periode van 6 maanden vanaf het event, tenzij de inschrijver zich hiertoe eerder tegen de partner verzet. Elke inschrijver heeft te allen tijd het recht de over hem gehouden persoonsgegevens in te zien en te verbeteren op de maatschappelijke zetel van AiNB, aan de Willebroekkaai 37 te 1000 Brussel.