Evenement

De cirkel is nog niet rond: waarom sijpelt circulariteit zo traag door in de bouwsector?

Inschrijven

Ma 6 December 2021
Gent
Communicatiecampus Gent

Hoewel heel wat stakeholders in de bouwsector de mond vol hebben van circulariteit en duurzaamheid, leert de praktijk ons dat circulair bouwen nog maar in de kinderschoenen staat. De Bouwschil stelt hergebruik en herbestemming van bouwmaterialen centraal. Pas wanneer gerecupereerde bouwmaterialen een herbestemming krijgen zonder aan waarde of functionaliteit in te boeten, kan volledige circulariteit bereikt worden. Prof. Lionel Devlieger (hoofddocent aan de vakgroep Architectuur van UGent) is pionier in het circulair bouwen met ontwerpcollectief Rotor, dat materiaalstromen en -kringlopen in de bouwsector onderzoekt.

 

Georganiseerd door De Bouwschil i.s.m. de partners van De Bouwschil

terug naar overzicht

Programma

17u00

Ontvangst

18u35

Waarom sijpelt circulariteit zo traag door in de bouwsector?

Prof. Lionel Devlieger legt in zijn keynote de vinger op de wonde: wat schort er aan de hedendaagse bouwsector dat de circulaire mindset zo traag doorsijpelt? Wat betekent het eigenlijk om écht circulair te bouwen? Welke obstakels komen we tegen op de weg naar volledige circulariteit, en hoe kunnen we de traag transformerende tanker die de bouwsector is voldoende bijsturen richting circulariteit en duurzaamheid?

Lionel Devlieger (UGent, Rotor, RotorDC)

19u20

De Bouwschil bouwt een circulaire gevel: stand van zaken

Met het plan voor de bouw van een circulaire gevel stapte De Bouwschil naar kennispartners Jos Vandamme (C3A) en Raf De Preter (Bureau Bouwtechniek). Begin juni deelden De Preter en Vandamme de eerste plannen voor twee mock-ups van een circulaire gevel.
De op elkaar af te stemmen bouwmaterialen werden door de verschillende partners van De Bouwschil geleverd; voor de uitvoering werd het nabijgelegen Don Bosco Sint-Denijs-Westrem onder de arm genomen. Leerlingen uit de derde graad van de studierichting Bouwtechniek zijn samen met enkele leerkrachten in de eerste helft van het schooljaar aan de slag gegaan met de ontwerpen. Op het event volgt een stand van zaken.

Jos Vandamme (Oprichter C3A)

20u00

Netwerkmoment met walking dinner

Praktisch

Data & locatie

Ma 6 December 2021: Gent
Communicatiecampus Gent,

Tijdstip

17:30

Deelnameprijs

Gratis


Inschrijven

DISCLAIMER
De persoonsgegevens die naar aanleiding van het invullen van dit inschrijvingsformulier worden meegedeeld, worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. AiNB kan de gegevens van de inschrijver gebruiken in het kader van het event, met het oog op het evalueren en ontwikkelen van de dienstverlening en voor belangenbehartiging. De inschrijver erkent en aanvaardt dat AiNB tevens, teneinde financieel in staat te zijn om het event aan de gestelde voorwaarden aan te bieden, de inschrijvingsgegevens meedeelt aan de hierboven vermelde partners van het event ter promotie van hun producten of diensten naar de inschrijver en dit gedurende een periode van 6 maanden vanaf het event, tenzij de inschrijver zich hiertoe eerder tegen de partner verzet. Elke inschrijver heeft te allen tijd het recht de over hem gehouden persoonsgegevens in te zien en te verbeteren op de maatschappelijke zetel van AiNB, aan de Willebroekkaai 37 te 1000 Brussel.