© “Column” (2018) - Photo: Cedric Verhelst

Interview

Interview Conrad Willems: Architectural choreography

Do 13 Januari 2022
online

Conrad Willems is a sculptor living in Ghent, Belgium. His work is characterized by geometry, repetition and modularity, resulting in a highly recognizable visual language. His work has been shown in national and international exhibitions.

 

Conrad's two-dimensional work is strongly geometrical. He draws freehand and without a predetermined plan. By repeating simple basic shapes hundreds of times, imperfections arise, forming their own patterns on a larger scale.

 

His sculptures share the same basic principles. Playing on modularity, the works are often constructed from freestanding, individual pieces in natural stone, wood, brick or concrete. The installations are built live, with the building process becoming a performance and the resulting construction an installation work.

 

Watch/rewatch this interview

terug naar overzicht

Programma

18u00

Architectural choreography

Joke Holvoet will interview Conrad Willems.
We will be waiting for you this Thursday, 13 Januari at 6.00 p.m.

Praktisch

Data & locatie

Do 13 Januari 2022: online
,

Tijdstip

18:30

DISCLAIMER
De persoonsgegevens die naar aanleiding van het invullen van dit inschrijvingsformulier worden meegedeeld, worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. AiNB kan de gegevens van de inschrijver gebruiken in het kader van het event, met het oog op het evalueren en ontwikkelen van de dienstverlening en voor belangenbehartiging. De inschrijver erkent en aanvaardt dat AiNB tevens, teneinde financieel in staat te zijn om het event aan de gestelde voorwaarden aan te bieden, de inschrijvingsgegevens meedeelt aan de hierboven vermelde partners van het event ter promotie van hun producten of diensten naar de inschrijver en dit gedurende een periode van 6 maanden vanaf het event, tenzij de inschrijver zich hiertoe eerder tegen de partner verzet. Elke inschrijver heeft te allen tijd het recht de over hem gehouden persoonsgegevens in te zien en te verbeteren op de maatschappelijke zetel van AiNB, aan de Willebroekkaai 37 te 1000 Brussel.