Infosessie

De nieuwe verplichte verzekering. Wat verandert er voor u als interieurarchitect?

Do 21 Juni 2018
Brussel
Pakhuis, Tour et Taxi

Op 1 juli 2018 wordt een nieuwe wet van kracht die naast architecten ook aannemers en andere dienstverleners , een verzekeringsplicht oplegt voor de 10-jarige burgerlijke aansprakelijkheid.

 

Op vrijdag 27 april besliste de ministerraad daarnaast over een tweede wetsontwerp die alle dienstverleners in de bouw, inclusief en expliciet ook de interieurarchitecten, oplegt zich verplicht te verzekeren voor de burgerlijke aansprakelijkheid.

 

Tijdens deze memo gaan we in op deze nieuwe wetgeving. Wat betekent dit voor de interieurarchitect? Op wie en in welke omstandigheden is de wet Peeters-Borsus en het nieuwe wetsontwerp Ducarme van toepassing? Welke taak en verplichting treft de interieurarchitect?

 

Meester Clijmans (Clijmans Advocaten) gaat er graag op in en stelt de nieuwe wetgeving aan u voor. Tevens zal verzekeraar Protect zijn visie geven op deze nieuwe wet voor interieurarchitecten en krijgt u zeer concrete tips en tricks hoe om te gaan met deze nieuwe situatie.

terug naar overzicht

Programma

19u30 / 22u00 *

verplichte verzekering voor interieurarchitecten

19u30:
Deel 1: De nieuwe verplichte verzekering in de bouwsector
I. Het kader
II. De wet Peeters-Borsus en het nieuwe wetsontwerp Ducarme
III. Praktische aandachtspunten voor de interieurarchitect
Meester Clijmans van Clijmansadvocaten aan het woord

20u45:
Deel 2: De specialist aan het woord.
De visie van verzekeringsmaatschappij Protect

21u15:
Deel 3: Praktijkmarkt met netwerkmoment

Praktisch

Data & locatie

Do 21 Juni 2018: Brussel
Pakhuis, Tour et Taxi, Havenlaan 86C, 1000 Bruxelles

Tijdstip

20:00

Deelnameprijs

Gratis voor AiNB leden
Niet leden betalen 15 euro aan de kassa

Met de steun van:

DISCLAIMER
De persoonsgegevens die naar aanleiding van het invullen van dit inschrijvingsformulier worden meegedeeld, worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. AiNB kan de gegevens van de inschrijver gebruiken in het kader van het event, met het oog op het evalueren en ontwikkelen van de dienstverlening en voor belangenbehartiging. De inschrijver erkent en aanvaardt dat AiNB tevens, teneinde financieel in staat te zijn om het event aan de gestelde voorwaarden aan te bieden, de inschrijvingsgegevens meedeelt aan de hierboven vermelde partners van het event ter promotie van hun producten of diensten naar de inschrijver en dit gedurende een periode van 6 maanden vanaf het event, tenzij de inschrijver zich hiertoe eerder tegen de partner verzet. Elke inschrijver heeft te allen tijd het recht de over hem gehouden persoonsgegevens in te zien en te verbeteren op de maatschappelijke zetel van AiNB, aan de Willebroekkaai 37 te 1000 Brussel.