Evenement

Algemene Vergadering 2018

Do 21 Juni 2018
Brussel
Tour et Taxi, Pakhuis

Beste AiNB-lid,

Beste partner,

 

AiNB nodigt u van harte uit op de Algemene Vergadering 2018. Wij verwachten u op donderdag

21 juni 2018 vanaf 18u00 bij VOLA, Havenlaan 86C, 1000 Bruxelles (Pakhuis, Tour et Taxi).

 

Programma

 

18.00 - 19.00      Algemene Vergadering

19.00 - 19.30      Hapje & drankje u aangeboden door VOLA

 

19.30 - 21.15      De nieuwe verplichte verzekering. Wat verandert er voor u als interieurarchitect?

21.15 - 22.00      Netwerkmoment

terug naar overzicht

Met de steun van:

DISCLAIMER
De persoonsgegevens die naar aanleiding van het invullen van dit inschrijvingsformulier worden meegedeeld, worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. AiNB kan de gegevens van de inschrijver gebruiken in het kader van het event, met het oog op het evalueren en ontwikkelen van de dienstverlening en voor belangenbehartiging. De inschrijver erkent en aanvaardt dat AiNB tevens, teneinde financieel in staat te zijn om het event aan de gestelde voorwaarden aan te bieden, de inschrijvingsgegevens meedeelt aan de hierboven vermelde partners van het event ter promotie van hun producten of diensten naar de inschrijver en dit gedurende een periode van 6 maanden vanaf het event, tenzij de inschrijver zich hiertoe eerder tegen de partner verzet. Elke inschrijver heeft te allen tijd het recht de over hem gehouden persoonsgegevens in te zien en te verbeteren op de maatschappelijke zetel van AiNB, aan de Willebroekkaai 37 te 1000 Brussel.