Interview

Meet the designer: Benjamin Stoz

Do 31 Maart 2022
online

This week, Mauro Brigham will interview Benjamin Stoz
We will be waiting for you this Thursday, 31 March at 6.30 p.m.

 

Watch this interview here

terug naar overzicht

Programma

18u30

Meet the designer: Benjamin Stoz

Benjamin Stoz est architecte d’intérieur, spécialisé dans la scénographie d’expositions et la mise en scène commerciale. En 2016, il publie Aménagement commerciaux : se différencier pour réussir aux Editions Edipro. Il enseigne l’histoire du Food design à l’Académie des Beaux-Arts de Bruxelles.
Sa passion pour l’histoire du design et de l’architecture l’a conduit tout naturellement vers le commissariat d’expositions. Ses recherches se centrent sur l’insertion du design dans les différentes activités humaines actuelles et sur l’aspect sociétal des métiers de la conception. Il s’intéresse également au développement de l’histoire de l’architecture d’intérieur, au concept d’intériorité et à la compréhension de l’architecture d’intérieur comme lieu de représentation.

Praktisch

Data & locatie

Do 31 Maart 2022: online
,

Tijdstip

18:30

DISCLAIMER
De persoonsgegevens die naar aanleiding van het invullen van dit inschrijvingsformulier worden meegedeeld, worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. AiNB kan de gegevens van de inschrijver gebruiken in het kader van het event, met het oog op het evalueren en ontwikkelen van de dienstverlening en voor belangenbehartiging. De inschrijver erkent en aanvaardt dat AiNB tevens, teneinde financieel in staat te zijn om het event aan de gestelde voorwaarden aan te bieden, de inschrijvingsgegevens meedeelt aan de hierboven vermelde partners van het event ter promotie van hun producten of diensten naar de inschrijver en dit gedurende een periode van 6 maanden vanaf het event, tenzij de inschrijver zich hiertoe eerder tegen de partner verzet. Elke inschrijver heeft te allen tijd het recht de over hem gehouden persoonsgegevens in te zien en te verbeteren op de maatschappelijke zetel van AiNB, aan de Willebroekkaai 37 te 1000 Brussel.