Opleiding

5-daagse opleiding: Circulaire Economie

Do 29 September 2022
Mechelen
Thomas More – Campus De Vest
Do 6 Oktober 2022
Leuven
UCLL - Campus Proximus
Do 13 Oktober 2022
Mechelen
Thomas More - Campus Lucas Faydherbe
Do 20 Oktober 2022
Leuven
UCLL - Campus Proximus
Do 27 Oktober 2022
Sint-Katelijne-Waver
Thomas More - Campus De Nayer

Hoe kan je als onderneming binnen de interieursector bijdragen aan een circulaire economie?  Waar moet je starten? Waar liggen de opportuniteiten en hoe kan jij de circulaire transitie maken?

 

Tijdens een inspirerende reeks van 5 workshops geven we inzicht in de verschillende aspecten van het circulair ondernemen, gaande van circulaire business modellen en het circulaire systeemdenken, tot het circulair ontwerpen en produceren van producten, alsook praktische toepassingen van circulaire materialen en technologieën binnen de interieursector.   Ontdek waar voor jou de opportuniteiten liggen om de transitie naar meer circulair ondernemen te realiseren en welke stappen jij concreet kan zetten.  

 

De workshops worden aangevuld met een individueel coaching traject waarbij we je adviseren en begeleiden in het nemen van de eerste of volgende stappen om de transitie naar meer circulair ondernemen, ontwerpen of produceren mogelijk te maken.

 

De workshops worden verzorgd door zowel expert/onderzoekers van de Thomas More hogeschool als expert/onderzoekers van UCLL.

terug naar overzicht

Programma

14u00 / 17u00 *

Circulaire economie

29/09:
De sprong naar circulair ondernemen: Wat houdt het in en wat
zijn de opportuniteiten?

Met experten Dr. Jelle Van Camp en Veerle Spaepen van Thomas More Hogeschool.

In sessie 1 verwerft u inzicht in:
- uw huidig waardevoorstel en business model
- trends en opportuniteiten binnen de sector
- de reden om te verduurzamen


06/10:
Business model innovatie voor een circulaire economie.

Met experten Ilse Van den Berckt en Evelien Bossuyt van UCLL.

In sessie 2 ga je op basis van de theorie en de cases aan de slag met uw eigen bedrijf.
U krijgt inzicht in:
- de componenten van een duurzaam business model
- de mogelijke toepassing van duurzame business modellen a.h.v. cases


13/10:
Circulariteit door design: innovaties in ontwerp en materialen.

Met expert Dr. Jan Roekens van expertisecentrum Ontwerp en Architectuur.

Tijdens sessie 3 krijgt u inzicht in circulariteit bij het ontwerp van producten en de keuze van materialen:
• Welke innovatieve circulaire ontwerpstrategieën zijn er?
• Hoe worden ze concreet toegepast?
• Wat zijn praktische richtlijnen en tips om een keuze te maken?
• Wat is de rol van materiaaltechnologie om producten meer circulair in te zetten?
• Welke materiaaleisen stellen we aan circulaire producten?


20/10:
Circulaire materialen en technologie in de interieur sector.

Met experten Tom Janssen en Jan Van Dierdonck van UCLL.

Tijdens sessie 4 behandelen we:
- een overzicht van wat circulaire economie en materialen betekenen voor uw sector,
- de materiaal-technologische mogelijkheden om circulaire producten te realiseren binnen de sector,
- overzicht van innovatieve cases als inspiratiebron.


27/10:
Circulaire productie : hoe ondersteunt technologie de herstel en herbestemming van producten als één van de pijlers van circulariteit ?

Met experten Frederik Vogeler en Kevin Del van Thomas More.

In sessie 5 verwerft u inzicht in:
- Basisprincipes voor een meer circulaire productieketen
- Inzicht in de rol en mogelijkheden van herbestemming en herstel van producten
- Inzicht in tools en nieuwe productiemethoden om een herstel en herbestem economie te faciliteren

En ervaar zelf de mogelijkheden binnen het lab van productie- en ontwerptechnologie.


Individueel traject:
Na deze 5 sessies is er nog een individueel begeleidingstraject voorzien van 2 halve dagen.

Praktisch

Data & locatie

Do 29 September 2022: Mechelen
Thomas More – Campus De Vest, Zandpoortvest 60, 2800 Mechelen

 

Do 6 Oktober 2022: Leuven
UCLL - Campus Proximus, Geldenaaksebaan 335, 3001 Haasrode

 

Do 13 Oktober 2022: Mechelen
Thomas More - Campus Lucas Faydherbe, Zandpoortvest 16, 2800 Mechelen

 

Do 20 Oktober 2022: Leuven
UCLL - Campus Proximus, Geldenaaksebaan 335, 3001 Haasrode

 

Do 27 Oktober 2022: Sint-Katelijne-Waver
Thomas More - Campus De Nayer, Jan Pieter de Nayerlaan 5, 2860 Sint-Katelijne-Waver

Tijdstip

29/09: 14u-17u
06/10: 14u-17u
13/10: 14u-17u
20/10: 14u-17u
27/10: 14u-17u
Persoonlijk begeleidingstraject

Deelnameprijs

630 euro excl. BTW - voor de 5 sessies en een persoonlijk begeleidingstraject

Met de steun van:

DISCLAIMER
De persoonsgegevens die naar aanleiding van het invullen van dit inschrijvingsformulier worden meegedeeld, worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. AiNB kan de gegevens van de inschrijver gebruiken in het kader van het event, met het oog op het evalueren en ontwikkelen van de dienstverlening en voor belangenbehartiging. De inschrijver erkent en aanvaardt dat AiNB tevens, teneinde financieel in staat te zijn om het event aan de gestelde voorwaarden aan te bieden, de inschrijvingsgegevens meedeelt aan de hierboven vermelde partners van het event ter promotie van hun producten of diensten naar de inschrijver en dit gedurende een periode van 6 maanden vanaf het event, tenzij de inschrijver zich hiertoe eerder tegen de partner verzet. Elke inschrijver heeft te allen tijd het recht de over hem gehouden persoonsgegevens in te zien en te verbeteren op de maatschappelijke zetel van AiNB, aan de Willebroekkaai 37 te 1000 Brussel.