InSitu

Design meets Digital

Do 10 November 2022
wavre
Conceptexpo

AINB launches INSITU, a series of high-profile lectures and state-of-the-art workshops in Belgium.

 

For the first edition : Design meets digital

 

Computational design is impacting the whole construction industry while empowering designers like never before. We can imagine a more sustainable future by optimizing resources while challenging materials and exploring shapes that were, until recently, impossible to build.

 

Discover how interior architects and architects are pushing the boundaries of what is possible through a fascinating lecture in the superb workshop of Conceptexpo.

 

Lectures in English by :

Marc Martinez, architect and computational design expert

Thomas Blake, Co-CEO of Conceptexpo.

 

When ? 10th November at 18h

Where ? The superbe Conceptexpo workshop in Wavre

 

But what is computational design?

Read more about it here and here!

 

 

terug naar overzicht

Programma

18u00

Design meets Digital

18.00 Delicious welcome drink & finger food
18.45 Introduction of Insitu by Mauro Brigham, AiNB president
19.00 Lecture on Computational Design & Form Finding, from past to present. By MARC MARTINEZ, architect Computational Designer at ncbham
19.45 R+D case study and visit workshop by THOMAS BLAKE, co-ceo at Conceptexpo
20.30 Walking dinner & networking

Praktisch

Data & locatie

Do 10 November 2022: wavre
Conceptexpo, Av. Edison 6 1300 Wavre

Tijdstip

18:00

Deelnameprijs

AiNB and NAV members: Free
non-members: 40 euro

Met de steun van:

DISCLAIMER
De persoonsgegevens die naar aanleiding van het invullen van dit inschrijvingsformulier worden meegedeeld, worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. AiNB kan de gegevens van de inschrijver gebruiken in het kader van het event, met het oog op het evalueren en ontwikkelen van de dienstverlening en voor belangenbehartiging. De inschrijver erkent en aanvaardt dat AiNB tevens, teneinde financieel in staat te zijn om het event aan de gestelde voorwaarden aan te bieden, de inschrijvingsgegevens meedeelt aan de hierboven vermelde partners van het event ter promotie van hun producten of diensten naar de inschrijver en dit gedurende een periode van 6 maanden vanaf het event, tenzij de inschrijver zich hiertoe eerder tegen de partner verzet. Elke inschrijver heeft te allen tijd het recht de over hem gehouden persoonsgegevens in te zien en te verbeteren op de maatschappelijke zetel van AiNB, aan de Willebroekkaai 37 te 1000 Brussel.