Infosessie

4x Licht!

Do 22 November 2018
Gent

Het is iedereen bekend, het aanbod verlichting is met de intrede van LED verlichting drastisch veranderd. Het aanbod armaturen en technologie verandert jaar na jaar. Kunnen jullie nog volgen?

 

Kiest de interieurarchitect de verlichtingsarmaturen voor zijn projecten en hoe kunnen we dit best doen?

 

We bekijken het deze avond vanuit 4 verschillende invalshoeken.

  • Meten is weten maar hoe doe je dat met Licht?
  • Producenten verlichtingsarmaturen aan het woord.
  • Klassiek schakelen van verlichting of inversteren in intelligente schakelprogramma’s? Is dit ook energie zuiniger? Een korte toelichting van een producent.
  • Koert Vermeulen, de visie van een lichtontwerper, ACTLD.com     Visual – Lighting – Environment - Design

 

Het wordt ongetwijfeld een boeiende en leerrijke avond!

terug naar overzicht

Programma

19u00 / 19u00 *

Receptie

19u30 / 20u00 *

Interieurarchitect aan het woord

wat staat op een technische fiche van een armatuur en hoe maak je je eigen lichtstudie? Na een opleiding dialux gevolgd te hebben en later de Specialisatiecursus Verlichting aan het Laboratorium voor Lichttechnologie, legt Marian Depuydt uit hoe ze te werk gaat bij het maken van een lichtstudie. Aan de hand van de verlichtingsarmaturen van de Partners worden voorbeelden getoond.

Marian Depuydt

20u00 / 20u30 *

Partners geven een korte toelichting of aanvulling.

UNI-BRIGHT®
is een innovatieve producent en distributeur van ledverlichting.
Het assortiment is zeer uitgebreid en ontworpen met oog voor design en technische precisie.

Gira,
moderne systematische gebouwentechniek die wonen comfortabeler, veiliger en energiezuiniger maakt. Hiervoor biedt Gira intelligente functies en gebruiksvriendelijke apparaten voor een eenvoudige en gemakkelijke aansturing van de verlichting, verwarming en jaloezieën alsook van deurcommunicatie-, multimedia- en veiligheidssystemen

Groen Licht Vlaanderen vzw
i.s.m. Laboratorium voor Lichttechnologie KU Leuven, Technologiecampus Gent. Specialisatiecursus Verlichting, DIALux EVO en Human Centric Lighting.

Oty Light
De verlichtingstoestellen van het Italiaanse Oty Light zijn ontwikkeld om naadloos bij de architectuur aan te sluiten.
Het bedrijf werd opgericht door twee broers met één visie. Volgens hen is verlichting geen industrie maar berust op vakmanschap. Zij definiëren het toepassen van licht als een proces gedreven door kennis en ervaring met waarden en ideeën als kompas en een perfecte uitvoering als doel.

20u30 / 22u00 *

Visie van een lichtontwerper

Koert Vermeulen is onze gastspreker.

Koert Vermeulen

Praktisch

Data & locatie

Do 22 November 2018: Gent
, Zebrastraat Gent

Tijdstip

Welkom om 19u. met broodjes en drank
Start om 19u30

Deelnameprijs

AiNB leden: gratis
Niet leden: €20 euro aan de kassa.

Met de steun van:

DISCLAIMER
De persoonsgegevens die naar aanleiding van het invullen van dit inschrijvingsformulier worden meegedeeld, worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. AiNB kan de gegevens van de inschrijver gebruiken in het kader van het event, met het oog op het evalueren en ontwikkelen van de dienstverlening en voor belangenbehartiging. De inschrijver erkent en aanvaardt dat AiNB tevens, teneinde financieel in staat te zijn om het event aan de gestelde voorwaarden aan te bieden, de inschrijvingsgegevens meedeelt aan de hierboven vermelde partners van het event ter promotie van hun producten of diensten naar de inschrijver en dit gedurende een periode van 6 maanden vanaf het event, tenzij de inschrijver zich hiertoe eerder tegen de partner verzet. Elke inschrijver heeft te allen tijd het recht de over hem gehouden persoonsgegevens in te zien en te verbeteren op de maatschappelijke zetel van AiNB, aan de Willebroekkaai 37 te 1000 Brussel.