Infosessie

Rondetafelgesprek: duurzame materialen

Wo 24 Mei 2023
1160 brussel

50% van de milieu-impact van een gebouw staat vast op het moment van de realisatie ervan. 

De materiaalkeuze is dus een enorme hefboom voor duurzame projecten. 

 

Maar wat is een duurzaam materiaal? Hoe kunnen we onderscheid maken tussen termen als biologisch, natuurlijk, circulair, CO2-neutraal...? Wat zijn hun voor- en nadelen? Zijn ze geschikt voor alle projecten? Wat is hun betrouwbaarheid en hun impact op het budget? Hoe neem je een klant mee in een duurzame visie,?…

 

In dit rondetafelgesprek zoeken we antwoorden op al deze vragen. Om ons hierin te begeleiden nodigen we duurzame materialen specialist Camille Mommer van Natura Mater uit.

 

Om meteen ook voeling te krijgen met de materialen, zal deze activiteit doorgaan in de materiaalbibliotheek van Natura Mater.

terug naar overzicht

Programma

19u00

Rondetafelgesprek: duurzame materialen

Programma:
19u: Verwelkoming met hapje en drankje
19u30: Rondetafelgesprek ‘duurzame materialen’
21u30: Rondleiding materialenbibliotheek en netwerkmoment

Praktisch

Data & locatie

Wo 24 Mei 2023: 1160 brussel
, Waverse steenweg 1517

Deelnameprijs

Gratis voor AiNB leden
Niet leden: 50 euro

Met de steun van:

DISCLAIMER
De persoonsgegevens die naar aanleiding van het invullen van dit inschrijvingsformulier worden meegedeeld, worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. AiNB kan de gegevens van de inschrijver gebruiken in het kader van het event, met het oog op het evalueren en ontwikkelen van de dienstverlening en voor belangenbehartiging. De inschrijver erkent en aanvaardt dat AiNB tevens, teneinde financieel in staat te zijn om het event aan de gestelde voorwaarden aan te bieden, de inschrijvingsgegevens meedeelt aan de hierboven vermelde partners van het event ter promotie van hun producten of diensten naar de inschrijver en dit gedurende een periode van 6 maanden vanaf het event, tenzij de inschrijver zich hiertoe eerder tegen de partner verzet. Elke inschrijver heeft te allen tijd het recht de over hem gehouden persoonsgegevens in te zien en te verbeteren op de maatschappelijke zetel van AiNB, aan de Willebroekkaai 37 te 1000 Brussel.