Infosessie

Ga krachtig van start in het beroepsleven met de kick-off day van AiNB

Do 28 Maart 2019
Mechelen
Bulo Mechelen

Je wil uit de startblokken schieten als interieurarchitect of interieurvormgever? AINB, de

Associatie voor Interieurarchitecten van België, nodigt u graag uit op de kick off meeting.

 

Tijdens een vlot en luchtig panelgesprek brengen specialisten u op de hoogte van je

rechten, plichten en mogelijkheden als startend interieurarchitect.

 

Je kan bijpraten met je medestudenten en de professionals op de gratis receptie achteraf.

 

Een informatieboost georganiseerd door AINB, om krachtig van start te gaan in het beroepsleven.

terug naar overzicht

Programma

18u30 / 22u00 *

Kick-off

18u30
ontvangst

19u30
stipt gaan we van start met een boeiend audio visueel panel- gesprek waar we in 4 themablokken dieper ingaan op:
• Hoe verdrink in niet in mijn verplichte boekhouding en
sociaal statuut?
• Van starter tot succesvol interieurarchitect, een getuigenis
van 2 interieurarchitecten uit de praktijk.
• De interieurarchitect voor alles aansprakelijk?
• Welke belangrijke wetgeving en actualiteiten domineren het beroep van interieurarchitect?

21u15
Drink met mogelijkheid om individueel dieper in te gaan op
bovenstaande thema’s

Praktisch

Data & locatie

Do 28 Maart 2019: Mechelen
Bulo Mechelen, Blarenberglaan 6, 2800 Mechelen

Deelnameprijs

De avond is GRATIS maar we vragen wel uw inschrijving

Met de steun van:

DISCLAIMER
De persoonsgegevens die naar aanleiding van het invullen van dit inschrijvingsformulier worden meegedeeld, worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. AiNB kan de gegevens van de inschrijver gebruiken in het kader van het event, met het oog op het evalueren en ontwikkelen van de dienstverlening en voor belangenbehartiging. De inschrijver erkent en aanvaardt dat AiNB tevens, teneinde financieel in staat te zijn om het event aan de gestelde voorwaarden aan te bieden, de inschrijvingsgegevens meedeelt aan de hierboven vermelde partners van het event ter promotie van hun producten of diensten naar de inschrijver en dit gedurende een periode van 6 maanden vanaf het event, tenzij de inschrijver zich hiertoe eerder tegen de partner verzet. Elke inschrijver heeft te allen tijd het recht de over hem gehouden persoonsgegevens in te zien en te verbeteren op de maatschappelijke zetel van AiNB, aan de Willebroekkaai 37 te 1000 Brussel.