Infosessie

Inleiding tot duurzame materialen

Do 28 September 2023
1160 Oudergem
Natura Mater

50% van de ecologische impact van een gebouw wordt al tijdens de bouwfase vastgelegd. De keuze van materialen is dus een essentieel onderdeel van de duurzame transitie in de bouwsector. 

 

Toch zijn duurzame materialen nog steeds niet goed bekend bij vakmensen.

 

Wat zijn hun voor- en nadelen? Zijn ze betrouwbaar en geschikt voor alle projecten? Welke impact hebben ze op budgettair vlak? Wat is het verschil tussen termen als "biologische oorsprong", "natuurlijk", "circulair" en "CO2-neutraal"?

 

Wij bieden een inleiding aan waarin elk van deze veelgestelde vragen de revue passeren. Aan de hand van onze uitgebreide materiaalkennis en ervaring op de werf zullen we een groot aantal vooroordelen deconstrueren en nuanceren, en u de nodige kennis verschaffen om duurzamere materialen in uw ontwerpen te implémenteren. 

 

De lezing bestaat uit een theoretisch gedeelte, gevolgd door een meer ludiek gedeelte waarin de deelnemers diverse duurzame bouwmaterialen kunnen ontdekken.

terug naar overzicht

Programma

14u00 / 16u30 *

Inleiding tot duurzame materialen

Praktisch

Data & locatie

Do 28 September 2023: 1160 Oudergem
Natura Mater, Waversesteenweg 1517

Genodigden

De lezing is bedoeld voor professionals in de bouw en vastgoed die nog niet bekend zijn met duurzame materialen. Het is concreet geschikt voor architectenbureaus, projectmanagers en aannemers.

Deelnameprijs

Standaard: €95
Stagiair/abonnee: €50 (excl. btw)

DISCLAIMER
De persoonsgegevens die naar aanleiding van het invullen van dit inschrijvingsformulier worden meegedeeld, worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. AiNB kan de gegevens van de inschrijver gebruiken in het kader van het event, met het oog op het evalueren en ontwikkelen van de dienstverlening en voor belangenbehartiging. De inschrijver erkent en aanvaardt dat AiNB tevens, teneinde financieel in staat te zijn om het event aan de gestelde voorwaarden aan te bieden, de inschrijvingsgegevens meedeelt aan de hierboven vermelde partners van het event ter promotie van hun producten of diensten naar de inschrijver en dit gedurende een periode van 6 maanden vanaf het event, tenzij de inschrijver zich hiertoe eerder tegen de partner verzet. Elke inschrijver heeft te allen tijd het recht de over hem gehouden persoonsgegevens in te zien en te verbeteren op de maatschappelijke zetel van AiNB, aan de Willebroekkaai 37 te 1000 Brussel.