E-learning

The how and why of biophilic design

Do 19 Oktober 2023
online
zoom

Faced with stress, pollution and noise, more and more people are seeking connection with nature. With the principles of biophilic design, designers and architects are now literally bringing nature back into our products, buildings and living and working spaces. This free webinar on 19 October gives an introduction into how you as a designer can get started with biophilic design, what its benefits are, and how you can convince your clients of its added value.

 

Speakers

 

Nuria Muñoz, the founder of Habitarmonia and Habitarmonia Academy and designer, speaker and educator. She works from Valencia, Spain. With a focus on well-being and biophilic design, she transforms spaces, focusing on sustainability and a deep connection with nature. Nuria's mission is to improve the quality of life through design, creating healthier environments. She gives an intro to the principles of biophilic design.

 

Dror Benshetrit, the founder and principal of Studio Dror and Supernature Labs, is a visionary designer, thinker, inventor, and futurist known for his ingenious and unconventional work. With over 20 years of award-winning experience in product design, interiors, architecture, master planning, and city planning. Dror's recent shift in focus has led to the creation of Supernature Labs, a new organization focused on rethinking the geometry of our future urban growth; a new approach to urban design crucial for tackling pressing global challenges, such as climate change, biodiversity loss, and urbanization.

terug naar overzicht

Programma

16u00 / 17u00 *

The how and why of biophilic design

Praktisch

Data & locatie

Do 19 Oktober 2023: online
zoom,

Genodigden

For designers, design studios, architects, facility managers and entrepreneurs and companies working professionally with interiors, and living/working spaces and environments.

Deelnameprijs

free but registration needed

Meer info

This webinar will take place via Zoom. You register via the registration link and will receive a confirmation e-mail with the link to the webinar. Be sure not to forget to put the webinar in your calendar.

Met de steun van:

DISCLAIMER
De persoonsgegevens die naar aanleiding van het invullen van dit inschrijvingsformulier worden meegedeeld, worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. AiNB kan de gegevens van de inschrijver gebruiken in het kader van het event, met het oog op het evalueren en ontwikkelen van de dienstverlening en voor belangenbehartiging. De inschrijver erkent en aanvaardt dat AiNB tevens, teneinde financieel in staat te zijn om het event aan de gestelde voorwaarden aan te bieden, de inschrijvingsgegevens meedeelt aan de hierboven vermelde partners van het event ter promotie van hun producten of diensten naar de inschrijver en dit gedurende een periode van 6 maanden vanaf het event, tenzij de inschrijver zich hiertoe eerder tegen de partner verzet. Elke inschrijver heeft te allen tijd het recht de over hem gehouden persoonsgegevens in te zien en te verbeteren op de maatschappelijke zetel van AiNB, aan de Willebroekkaai 37 te 1000 Brussel.