Infosessie

Innovatieve en tropische houtsoorten

Za 9 Maart 2019
Tervuren
Foyer van het Afrikamuseum

We starten de dag met een colloquium. Sprekers Hans Beeckman (hoofdbioloog Afrikamuseum) en Reinhilde Vanlishout (Hogent-Houttechnologie) hebben het over innovatieve en tropische houtsoorten. En bekijken wat het tropisch woud allemaal te bieden heeft.

Na een verzorgde broodjeslunch krijgen jullie een exclusieve inkijk in het prachtig gerenoveerde Afrikamuseum. Jullie gaan er op stap met speciaal voor dit event opgeleide gidsen, die focussen op het thema hout.

Achteraf kunnen jullie vrij het museum bezoeken.

terug naar overzicht

Programma

10u00

Colloquium - innovatieve en tropische houtsoorten

10u00 - 10u15 |
Welkom met koffiebuffet

10u15 - 12u15 |
Colloquium innovatieve en tropische houtsoorten •Werking van het onderzoekcentrum?

•Welke mogelijkheden biedt het tropisch woud?
•Legaliteit en duurzaamheid
•Houtkwaliteiten en diversiteit
Door Hans Beeckman (diensthoofd Houtbiologie Afrikamuseum)

•Innovatieve houtsoorten en milieu
•Gemodificeerd hout tov minder gekende tropische houtsoorten
Door Reinhilde Vanlishout (Hogent – Houttechnologie)

12u15 - 13u00 |
Netwerkmoment met verzorgde broodjeslunch

13u00 - 14u30 |
Exclusief geleid bezoek aan het Afrikamuseum met toespitsing op het thema hout

Bezoek geleid door gidsen die speciaal voor dit event opgeleid zijn. Ze geven u een unieke kijk op de vele houtaspecten binnen het gerenoveerde Afrikamuseum.

14u30 |
Vrij bezoek aan het Afrikamuseum

Praktisch

Data & locatie

Za 9 Maart 2019: Tervuren
Foyer van het Afrikamuseum, Leuvensesteenweg 13, 3080 Tervuren

Deelnameprijs

€50 leden en €75 niet-leden

DISCLAIMER
De persoonsgegevens die naar aanleiding van het invullen van dit inschrijvingsformulier worden meegedeeld, worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. AiNB kan de gegevens van de inschrijver gebruiken in het kader van het event, met het oog op het evalueren en ontwikkelen van de dienstverlening en voor belangenbehartiging. De inschrijver erkent en aanvaardt dat AiNB tevens, teneinde financieel in staat te zijn om het event aan de gestelde voorwaarden aan te bieden, de inschrijvingsgegevens meedeelt aan de hierboven vermelde partners van het event ter promotie van hun producten of diensten naar de inschrijver en dit gedurende een periode van 6 maanden vanaf het event, tenzij de inschrijver zich hiertoe eerder tegen de partner verzet. Elke inschrijver heeft te allen tijd het recht de over hem gehouden persoonsgegevens in te zien en te verbeteren op de maatschappelijke zetel van AiNB, aan de Willebroekkaai 37 te 1000 Brussel.