Evenement

rondetafelgesprek over de bureaustructuur van een interieurarchitectenkantoor.

Wo 5 Juni 2019
Mechelen
Good2cu, de Magical Meeting Loft

Wil je eens weten hoe andere interieurarchitecten archiveren, structureren en organiseren?

 

In dit rondetafelgesprek bespreken we de verschillende stappen en de planning van een dossier en hoe je het kunt structureren en archiveren. Wat en hoe moet er allemaal bewaard worden en hoe ga je tewerk?

 

Welke typedocumenten zorgen voor een goede opvolging en hoe bewaak je de tijd die je investeert in een project?

 

Met welke programma’s, apps of tools werk je om dit allemaal te kunnen managen?

 

Tijdens deze avond willen we antwoord bieden op deze vragen en ervaringen uitwisselen met collega’s, dit in beperkte groep van max 20 personen.

terug naar overzicht

Programma

19u00 / 22u30 *

rondetafelgesprek over de bureaustructuur van een interieurarchitectenkantoor.

Praktisch

Data & locatie

Wo 5 Juni 2019: Mechelen
Good2cu, de Magical Meeting Loft, Stadsheimelijkheid 1, Mechelen

Tijdstip

19u - 22u30

Deelnameprijs

Gratis voor AINB-leden
Niet leden betalen 20 euro aan de kassa

Meer info

Een hapje en drankje wordt u vriendelijk aangeboden door Vectorworks.

Met de steun van:

DISCLAIMER
De persoonsgegevens die naar aanleiding van het invullen van dit inschrijvingsformulier worden meegedeeld, worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. AiNB kan de gegevens van de inschrijver gebruiken in het kader van het event, met het oog op het evalueren en ontwikkelen van de dienstverlening en voor belangenbehartiging. De inschrijver erkent en aanvaardt dat AiNB tevens, teneinde financieel in staat te zijn om het event aan de gestelde voorwaarden aan te bieden, de inschrijvingsgegevens meedeelt aan de hierboven vermelde partners van het event ter promotie van hun producten of diensten naar de inschrijver en dit gedurende een periode van 6 maanden vanaf het event, tenzij de inschrijver zich hiertoe eerder tegen de partner verzet. Elke inschrijver heeft te allen tijd het recht de over hem gehouden persoonsgegevens in te zien en te verbeteren op de maatschappelijke zetel van AiNB, aan de Willebroekkaai 37 te 1000 Brussel.