Opleiding

Masterclass 'Retail Design' ( 4 sessies )

Di 14 Mei 2024
Diepenbeek
Campus Diepenbeek, gebouw D

Retailers hebben opnieuw een grotere aandacht voor retail design. En terecht. Design en een consistente winkelervaring maken wel degelijk het verschil.

 

Als (interieur)architect, ontwerper of consultant krijg je in deze Masterclass een crash course Retail Design. Onderbouwd met wetenschappelijke inzichten en expertise in customer experience op de winkelvloer gaat deze Masterclass dieper in op flow, sensorisch ontwerpen, communicatie, beleving en duurzaam retail design.

 

De sessies zijn een mix van theorie - rijk geïllustreerd met voorbeelden- en praktijk.

 

 

Voor wie?

 

Deze Masterclass staat open voor (interieur)architecten en ontwerpers met of zonder ervaring in de retailsector. Ook consultants zonder ontwerpervaring, maar met kennis van en ervaring met de retailsector zijn van harte welkom!

 

Er worden maximaal 15 deelnemers toegelaten.

 

 

Programma

 

Sessie 1 | DNA & Branding: de spelregels van de retail

Sessie 2 | Flow en Customer journey mapping

Sessie 3 | Sensorisch ontwerpen en Beleving

Sessie 4 | Digitalisering, Communicatie en Duurzaamheid

terug naar overzicht

Programma

15u00 / 18u00 *

Masterclass 'Retail Design'

Prof. dr. Katelijn Quartier

DISCLAIMER
De persoonsgegevens die naar aanleiding van het invullen van dit inschrijvingsformulier worden meegedeeld, worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. AiNB kan de gegevens van de inschrijver gebruiken in het kader van het event, met het oog op het evalueren en ontwikkelen van de dienstverlening en voor belangenbehartiging. De inschrijver erkent en aanvaardt dat AiNB tevens, teneinde financieel in staat te zijn om het event aan de gestelde voorwaarden aan te bieden, de inschrijvingsgegevens meedeelt aan de hierboven vermelde partners van het event ter promotie van hun producten of diensten naar de inschrijver en dit gedurende een periode van 6 maanden vanaf het event, tenzij de inschrijver zich hiertoe eerder tegen de partner verzet. Elke inschrijver heeft te allen tijd het recht de over hem gehouden persoonsgegevens in te zien en te verbeteren op de maatschappelijke zetel van AiNB, aan de Willebroekkaai 37 te 1000 Brussel.