Projectbezoek

Interior Cycling Tour Gent

Vr 7 Juni 2019
Gent
Bolia

AINB en Bouwunie nodigen u uit op de tweede Interior Cycling Tour op vrijdagnamiddag 7 juni. Na het succes vorig jaar zijn we dit jaar te gast in Gent.
 
U krijgt de unieke kans om vier vernieuwende en creatieve interieurprojecten in de Gentse binnenstad te bezoeken per fiets. Het is een leuke manier om nieuwe producten te leren kennen en ondertussen netwerkt u met de andere interieurarchitecten, interieurbouwers, decorateurs en schilders.
 
Start-aankomstplaats is de designmeubelzaak Bolia in de Kortedagsteeg 12 in Gent. Daar praat u na tijdens een netwerkreceptie in een uniek kader.
Kies wanneer u wil starten: 14u, 14u30 of 15u. De fietsen voorzien wij zelf.
 

terug naar overzicht

Programma

14u00

Cycling Tour Gent

- 14u of 14u30 of 15u Kies zelf uw favoriet startuur.
- Vanaf 17u Netwerkmoment in het prachtige pand van designmeubelzaak Bolia

Praktisch

Data & locatie

Vr 7 Juni 2019: Gent
Bolia, Kortedagsteeg 12, 9000 Gent

Tijdstip

14u of 14u30 of 15u Kies zelf uw favoriet startuur.

Deelnameprijs

Inschrijven is gratis via www.bouwunie.be/interiorcyclingtour. Snel zijn is de boodschap! De plaatsen zijn beperkt!

DISCLAIMER
De persoonsgegevens die naar aanleiding van het invullen van dit inschrijvingsformulier worden meegedeeld, worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. AiNB kan de gegevens van de inschrijver gebruiken in het kader van het event, met het oog op het evalueren en ontwikkelen van de dienstverlening en voor belangenbehartiging. De inschrijver erkent en aanvaardt dat AiNB tevens, teneinde financieel in staat te zijn om het event aan de gestelde voorwaarden aan te bieden, de inschrijvingsgegevens meedeelt aan de hierboven vermelde partners van het event ter promotie van hun producten of diensten naar de inschrijver en dit gedurende een periode van 6 maanden vanaf het event, tenzij de inschrijver zich hiertoe eerder tegen de partner verzet. Elke inschrijver heeft te allen tijd het recht de over hem gehouden persoonsgegevens in te zien en te verbeteren op de maatschappelijke zetel van AiNB, aan de Willebroekkaai 37 te 1000 Brussel.