Lezing

Architect@Work: Lecture by Marc Martinez Marti

Inschrijven

Wo 29 Mei 2024
brussels
Tour&Taxis

Computational design is revolutionizing the construction industry by empowering designers like never before. By optimizing resources and exploring shapes that were once impossible to build, we can envision a more sustainable future for architecture.

The Design meets Digital lecture utilizes case studies to educate the public on how new workflows and techniques are emerging between designers and the industry. Through digital fabrication, we can showcase the application of materials such as wood, stone, metal, and fiber glass, demonstrating their potential in real-world examples.

 

Pioneering architects such as Frei Otto, Antonio Gaudi, Oscar Niemeyer, and Sergio Mumesci created physical models for their projects by experimenting with novel concepts like bubbles. Today, computational design enables us to take these experiments to a whole new level. With the use of computers, research and study time are significantly reduced, impressing even the greatest architects of the past.

 

Join architect Marc Martinez Marti, Head of Computational Design at ncbham, at ARCHITECT@WORK Belgium for a fascinating lecture on how computational design is pushing the boundaries of what is possible in architecture. Discover how interior architects and architects alike are using this technology to achieve groundbreaking results in construction.

 

Register here!

terug naar overzicht

Programma

17u30 / 18u30 *

Lecture by Marc Martinez Marti: Design meets Digital - Past, future and beyond (ENG)

Praktisch

Data & locatie

Wo 29 Mei 2024: brussels
Tour&Taxis,

Tijdstip

to be announced


Inschrijven

DISCLAIMER
De persoonsgegevens die naar aanleiding van het invullen van dit inschrijvingsformulier worden meegedeeld, worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. AiNB kan de gegevens van de inschrijver gebruiken in het kader van het event, met het oog op het evalueren en ontwikkelen van de dienstverlening en voor belangenbehartiging. De inschrijver erkent en aanvaardt dat AiNB tevens, teneinde financieel in staat te zijn om het event aan de gestelde voorwaarden aan te bieden, de inschrijvingsgegevens meedeelt aan de hierboven vermelde partners van het event ter promotie van hun producten of diensten naar de inschrijver en dit gedurende een periode van 6 maanden vanaf het event, tenzij de inschrijver zich hiertoe eerder tegen de partner verzet. Elke inschrijver heeft te allen tijd het recht de over hem gehouden persoonsgegevens in te zien en te verbeteren op de maatschappelijke zetel van AiNB, aan de Willebroekkaai 37 te 1000 Brussel.