Opleiding

Opleidingstraject Circulair Interieur Design

Inschrijven

Do 31 Oktober 2024
Mechelen
Thomas Moore

Waarom?

We kunnen er niet meer om heen. We moeten met z'n allen afstappen van de huidige manier van omgaan met onze beperkte ruimtes en materialen. Toch is niet altijd even duidelijk hoe jij als ontwerper hierin de juiste keuzes kan maken of hoe je hierin je klant kan overtuigen. Om je hierin te ondersteunen bieden wij volgende opleiding aan.

 

Waarover?

Binnen deze opleiding - specifiek gericht tot de interieursector - leggen we de focus op welke manieren je als interieurontwerper en/of -bouwer kan inzetten op een circulaire economie. Hierin gaan we dieper in op aspecten zoals het kiezen van ecologische materialen, ruimtelijke adaptatie, vernieuwde bouwsystemen, circulaire businessmodellen, enz.

 

Voor wie?

Deze opleiding richt zich specifiek tot interieurarchitecten en interieurbouwers.

 

Wat zal je leren?

De opleiding bestaat uit 5 verschillende modules. Elke module bestaat uit een theoretisch en een praktisch luik. Hiernaast heeft elke deelnemer ook recht op een individuele coaching (2 uur) met een docent naar keuze na het doorlopen van de modules.

 

Module 1: Introductie

Maak kennis met het docententeam en je medestudenten

Praktische afspraken in verband met de opleiding

Eerste introductie tot circulaire economie

 

Module 2: Ontwerp

Verschillende mogelijke pistes binnen een circulair interieurontwerp

Handleiding tot het zelf kunnen definiëren van circulaire doelen binnen je eigen project

Inspirerende interieurcases die inzetten op een circulair interieur

 

Module 3: Productie

Circulaire bouwsystemen en producten op de markt

Circulaire verbindingsmethodes

Innovatie in productie

Ecolabeling

 

Module 4: Materialen

Circulaire materialen

Materiaalbibliotheken

In practice “Onbetaalbaar” met presentatie van hun “ready to go” box

 

Module 5: Business

Visualisatie van je huidige verdienmodel

Overzicht van nieuwe verdienmodellen

Hoe positioneer je jezelf als circulaire ontwerper/bouwer in de markt?

 

Individuele coaching

We gaan individueel dieper in op enkele concrete vragen gerelateerd tot je eigen praktijk of lopende projecten.

 

Praktisch?

De modules zullen steeds doorgaan op een donderdagavond van 18 tot 21u. Docent en deelnemer plannen de individuele coaching (fysiek of digitaal) in overleg in.

 

Data

Module 1 - donderdag 31 oktober 2024

Module 2 - donderdag 7 november 2024

Module 3 - donderdag 14 november 2024

Module 4 - donderdag 21 november 2024

Module 5 - donderdag 28 november 2024

Individuele coaching op vraag van student

terug naar overzicht

Praktisch

Data & locatie

Do 31 Oktober 2024: Mechelen
Thomas Moore, Zandpoortvest 16

Deelnameprijs

600€
leden van het AiNB: 5000€


Inschrijven

DISCLAIMER
De persoonsgegevens die naar aanleiding van het invullen van dit inschrijvingsformulier worden meegedeeld, worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. AiNB kan de gegevens van de inschrijver gebruiken in het kader van het event, met het oog op het evalueren en ontwikkelen van de dienstverlening en voor belangenbehartiging. De inschrijver erkent en aanvaardt dat AiNB tevens, teneinde financieel in staat te zijn om het event aan de gestelde voorwaarden aan te bieden, de inschrijvingsgegevens meedeelt aan de hierboven vermelde partners van het event ter promotie van hun producten of diensten naar de inschrijver en dit gedurende een periode van 6 maanden vanaf het event, tenzij de inschrijver zich hiertoe eerder tegen de partner verzet. Elke inschrijver heeft te allen tijd het recht de over hem gehouden persoonsgegevens in te zien en te verbeteren op de maatschappelijke zetel van AiNB, aan de Willebroekkaai 37 te 1000 Brussel.