Studiedag

Workshop: Colour Forecast Research 2026+

Inschrijven

Za 12 Oktober 2024
borne
studio nyk colour&design

You will get a different perspective on the world around you and will be able to translate this insight into colour collections.

 

Are you interested in knowing how a colour forecast is developed? Join this exclusive workshop on Saturday, 12 October 2024 at the Studio Nyk Colour & Design in Borne, the Netherlands.

 

This one-day workshop will take place at the colour design studio of Anna Maria Nyk and will include an optional Studio Tour on Friday, the 11th of October.


The workshop will be led by Anna Maria Nyk and Jeannette Hanenburg.

Anna Maria Nyk is a colour and trend forecaster, working in the field of menswear. She develops colour trend books for international fashion brands. 

See her Sunday Morning Colour Talk: Colour and trend forecasting behind the scenes - the creative design process.
 

Jeannette Hanenburg is president of ICA-Belgium and the founder of the Colour Professionals Institute in Antwerp, with a diverse offer of courses and training in the field of colour.

Find more detailed information about the workshop here.

Registration is not open yet but since the places will be limited to only 8 participants, we are opening a waiting list so you can be notified first once the registration opens. The registration to the waiting list is without any commitment.

terug naar overzicht

Programma

09u30 / 17u00 *

Workshop: Colour Forecast Research 2026+

Met de steun van:

DISCLAIMER
De persoonsgegevens die naar aanleiding van het invullen van dit inschrijvingsformulier worden meegedeeld, worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. AiNB kan de gegevens van de inschrijver gebruiken in het kader van het event, met het oog op het evalueren en ontwikkelen van de dienstverlening en voor belangenbehartiging. De inschrijver erkent en aanvaardt dat AiNB tevens, teneinde financieel in staat te zijn om het event aan de gestelde voorwaarden aan te bieden, de inschrijvingsgegevens meedeelt aan de hierboven vermelde partners van het event ter promotie van hun producten of diensten naar de inschrijver en dit gedurende een periode van 6 maanden vanaf het event, tenzij de inschrijver zich hiertoe eerder tegen de partner verzet. Elke inschrijver heeft te allen tijd het recht de over hem gehouden persoonsgegevens in te zien en te verbeteren op de maatschappelijke zetel van AiNB, aan de Willebroekkaai 37 te 1000 Brussel.