Infosessie

VOICE of COLOUR

Do 28 November 2019
Sint-Denijs-Westrem
THE HUB

Kleur is voor iedereen belangrijk. Sommige kleuren zijn steeds aanwezig, andere zijn een trend. Kleuren kiezen is niet eenvoudig.

 

We laten Fabienne Bruyninckx, Material & Colour designer, aan het woord. Ze heeft een jarenlange ervaring in het creëren van kleurconcepten, kleurplannen en adviezen. Centraal in de presentatie staat de werking en de invloed van kleur op de mens en zijn omgeving. Hoe kan kleur het functioneren van de gebruikers in een gebouw beïnvloeden en verbeteren.

 

Fabienne Bruyninckx heeft met Sigma Coatings een nieuwe kleurenwaaier ontwikkeld om het kiezen en combineren van kleuren en kleurtinten eenvoudiger te maken voor een professioneel resultaat.

terug naar overzicht

Programma

19u00 / 21u00 *

VOICE of COLOUR

19:00u Welkom met een hapje en een drankje
19:30u Fabienne Bruyninckx en Sigma Coatings aan het woord
21:00u Napraten met een drankje

Deelnameprijs:
AiNB leden: gratis
Niet leden: €40 euro

Bij laattijdig annuleren of bij onaangekondigde afwezigheid zijn we genoodzaakt de kosten van deze opleiding te factureren.

Praktisch

Data & locatie

Do 28 November 2019: Sint-Denijs-Westrem
THE HUB, Kortrijksesteenweg 1157, 9051 Sint-Denijs-Westrem

Tijdstip

19u

Deelnameprijs

AiNB leden: gratis
Niet leden: €40 euro

Met de steun van:

DISCLAIMER
De persoonsgegevens die naar aanleiding van het invullen van dit inschrijvingsformulier worden meegedeeld, worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. AiNB kan de gegevens van de inschrijver gebruiken in het kader van het event, met het oog op het evalueren en ontwikkelen van de dienstverlening en voor belangenbehartiging. De inschrijver erkent en aanvaardt dat AiNB tevens, teneinde financieel in staat te zijn om het event aan de gestelde voorwaarden aan te bieden, de inschrijvingsgegevens meedeelt aan de hierboven vermelde partners van het event ter promotie van hun producten of diensten naar de inschrijver en dit gedurende een periode van 6 maanden vanaf het event, tenzij de inschrijver zich hiertoe eerder tegen de partner verzet. Elke inschrijver heeft te allen tijd het recht de over hem gehouden persoonsgegevens in te zien en te verbeteren op de maatschappelijke zetel van AiNB, aan de Willebroekkaai 37 te 1000 Brussel.