Interview

Meet the designer: Christophe Ternest

Vr 8 Mei 2020
At home
At home

AiNB presents Livespace!


We invite you to discover the talents of interior architecture in Belgium as well as specialists dealing with specific themes such as materiality, lighting, durability, recycling, etc.

In the form of interviews on Instagramlive, we want to share unique and varied experiences with you and explore different facets of this complex and fascinating profession.
During these interviews it will be possible to react and ask questions directly.
We will be waiting for you this Friday, May 8th at 5 p.m. for our weekly meeting, where we will meet CHRISTOPHE TERNEST, Interior designer and vice president of AiNB.

 

http://www.ternest.be .
.
.
#livespace #ainb #interiordesign #interiorarchitect #belgium #talents #architecture #design #experience #interview #interior #interiordesignlovers #instalive #christopheternest @christophe_ternest @ainb.belgium

terug naar overzicht

Programma

17u00 / 17u00 *

Meet the designer: Christophe Ternest

Interview with Florence Dewaele and Christophe Ternest

Praktisch

Data & locatie

Vr 8 Mei 2020: At home
At home,

Tijdstip

17:00

DISCLAIMER
De persoonsgegevens die naar aanleiding van het invullen van dit inschrijvingsformulier worden meegedeeld, worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. AiNB kan de gegevens van de inschrijver gebruiken in het kader van het event, met het oog op het evalueren en ontwikkelen van de dienstverlening en voor belangenbehartiging. De inschrijver erkent en aanvaardt dat AiNB tevens, teneinde financieel in staat te zijn om het event aan de gestelde voorwaarden aan te bieden, de inschrijvingsgegevens meedeelt aan de hierboven vermelde partners van het event ter promotie van hun producten of diensten naar de inschrijver en dit gedurende een periode van 6 maanden vanaf het event, tenzij de inschrijver zich hiertoe eerder tegen de partner verzet. Elke inschrijver heeft te allen tijd het recht de over hem gehouden persoonsgegevens in te zien en te verbeteren op de maatschappelijke zetel van AiNB, aan de Willebroekkaai 37 te 1000 Brussel.