Interview

DESIGNING WITH LIGHT

Vr 15 Mei 2020
at home
at home

Tools, technology and sustainability

 

Le Corbusier once said "Architecture is the skillful, correct and magnificent play of forms assembled in light". Lighting is essential, it creates the atmosphere and the feeling of a place.

The objective of the interview with LEADEALIGHT frontman, Benjamin Vande Velde, is twofold: to dissect the relationship between the interior designer and the lighting specialist (supplier, engineering office or light designer) and to have a broad and experienced overview of the approach, tools and technology available contributing to smarter and sustainable designs.

terug naar overzicht

Programma

17u00 / 17u30 *

DESIGNING WITH LIGHT

Interview with Mauro Brigham (ncbham) and Benjamin Vande Velde (Ledealight)

Praktisch

Data & locatie

Vr 15 Mei 2020: at home
at home,

Tijdstip

17:00

DISCLAIMER
De persoonsgegevens die naar aanleiding van het invullen van dit inschrijvingsformulier worden meegedeeld, worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. AiNB kan de gegevens van de inschrijver gebruiken in het kader van het event, met het oog op het evalueren en ontwikkelen van de dienstverlening en voor belangenbehartiging. De inschrijver erkent en aanvaardt dat AiNB tevens, teneinde financieel in staat te zijn om het event aan de gestelde voorwaarden aan te bieden, de inschrijvingsgegevens meedeelt aan de hierboven vermelde partners van het event ter promotie van hun producten of diensten naar de inschrijver en dit gedurende een periode van 6 maanden vanaf het event, tenzij de inschrijver zich hiertoe eerder tegen de partner verzet. Elke inschrijver heeft te allen tijd het recht de over hem gehouden persoonsgegevens in te zien en te verbeteren op de maatschappelijke zetel van AiNB, aan de Willebroekkaai 37 te 1000 Brussel.