Interview

Design with glass with Wout Hoogendoorn, SI-X

Vr 29 Mei 2020
At home

Wout Hoogendorn is on another level.
He is the founder of SI-X, an innovation-driven, highly-skilled, never-standing-back-from-a-challenge kind of company, bringing together perfection, form and function in distinctive and surprising glass architecture.

This Friday 29th at 5pm, Mauro Brigham from ncbham will be hosting the talk, in which Wout will be sharing with us his projects, workshop and exclusive insights into this amazing field, opening up our minds on the endlessly creative and technical possibilities.

terug naar overzicht

Programma

17u00

Design with glass with Wout Hoggendorn, SI-X

DISCLAIMER
De persoonsgegevens die naar aanleiding van het invullen van dit inschrijvingsformulier worden meegedeeld, worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. AiNB kan de gegevens van de inschrijver gebruiken in het kader van het event, met het oog op het evalueren en ontwikkelen van de dienstverlening en voor belangenbehartiging. De inschrijver erkent en aanvaardt dat AiNB tevens, teneinde financieel in staat te zijn om het event aan de gestelde voorwaarden aan te bieden, de inschrijvingsgegevens meedeelt aan de hierboven vermelde partners van het event ter promotie van hun producten of diensten naar de inschrijver en dit gedurende een periode van 6 maanden vanaf het event, tenzij de inschrijver zich hiertoe eerder tegen de partner verzet. Elke inschrijver heeft te allen tijd het recht de over hem gehouden persoonsgegevens in te zien en te verbeteren op de maatschappelijke zetel van AiNB, aan de Willebroekkaai 37 te 1000 Brussel.