Interview

Collisions between the realms of architecture, design and art.

Do 9 Juli 2020
at home

MANIERA gallery (°Brussels, 2014) commissions architects and artists to develop furniture and objects for use, offering them an excursion beyond their usual practice. As architects often have a close relationship with the visual arts and artists are often inspired by the spatial environment, MANIERA intends to crystalise these proximities into new design proposals. More than just furniture, the objects issued by MANIERA are a deliberate search for collisions between the realms of architecture, design and art.
 
Above all, MANIERA wants to bring a young, up-and-coming generation to the fore, but also show established and renowned figures in a new way. The most important elements in this involve a very personal ‘maniera’ or formal language, a conceptual mode of thought, and an authentic and idiosyncratic way of working.
 
So far, MANIERA developed 22 furniture series. This summer, the gallery moved into the Black House in Knokke for a unique presentation of the collection. The iconic house designed by Huib Hoste, virtually the earliest example of modernist architecture in Belgium, is fully furnished with pieces from all series. From the first by OFFICE Kersten Geers David Van Severen to the most recent by Bernard Dubois and Isaac Reina. 

terug naar overzicht

Programma

18u00

Collisions between the realms of architecture, design and art.

Mauro Brigham from NCBHAM will interview Amaryllis Jacobs and Kwinten Lavigne from MANIERA, 09/07 at 18h30 on AiNB Livespace.

We will be waiting for you , July 9 at 18h30 for our weekly Instagram AiNB Livespace meeting.

Praktisch

Data & locatie

Do 9 Juli 2020: at home
,

Tijdstip

18:30

DISCLAIMER
De persoonsgegevens die naar aanleiding van het invullen van dit inschrijvingsformulier worden meegedeeld, worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. AiNB kan de gegevens van de inschrijver gebruiken in het kader van het event, met het oog op het evalueren en ontwikkelen van de dienstverlening en voor belangenbehartiging. De inschrijver erkent en aanvaardt dat AiNB tevens, teneinde financieel in staat te zijn om het event aan de gestelde voorwaarden aan te bieden, de inschrijvingsgegevens meedeelt aan de hierboven vermelde partners van het event ter promotie van hun producten of diensten naar de inschrijver en dit gedurende een periode van 6 maanden vanaf het event, tenzij de inschrijver zich hiertoe eerder tegen de partner verzet. Elke inschrijver heeft te allen tijd het recht de over hem gehouden persoonsgegevens in te zien en te verbeteren op de maatschappelijke zetel van AiNB, aan de Willebroekkaai 37 te 1000 Brussel.