Interview

Meet the designer: Bob Bulcaen

Do 2 Juli 2020
at home

We invite you to discover the talents of interior architecture in Belgium. This week, interior architect Joke Holvoet will interview interior architect Bob Bulcaen from Witblad.
We will be waiting for you this Thursday, 2nd at 6.30 p.m. for our weekly meeting.

 

#livespace #ainb #interiordesign #interiorarchitect #belgium #talents #architecture #design #experience #interview #interior #interiordesignlovers #meetthedesigner #witblad @jokeholvoet @witblad @ainb.belgium

terug naar overzicht

Programma

18u30

Meet the designer: Bob Bulcaen

Praktisch

Data & locatie

Do 2 Juli 2020: at home
,

Tijdstip

18:30

DISCLAIMER
De persoonsgegevens die naar aanleiding van het invullen van dit inschrijvingsformulier worden meegedeeld, worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. AiNB kan de gegevens van de inschrijver gebruiken in het kader van het event, met het oog op het evalueren en ontwikkelen van de dienstverlening en voor belangenbehartiging. De inschrijver erkent en aanvaardt dat AiNB tevens, teneinde financieel in staat te zijn om het event aan de gestelde voorwaarden aan te bieden, de inschrijvingsgegevens meedeelt aan de hierboven vermelde partners van het event ter promotie van hun producten of diensten naar de inschrijver en dit gedurende een periode van 6 maanden vanaf het event, tenzij de inschrijver zich hiertoe eerder tegen de partner verzet. Elke inschrijver heeft te allen tijd het recht de over hem gehouden persoonsgegevens in te zien en te verbeteren op de maatschappelijke zetel van AiNB, aan de Willebroekkaai 37 te 1000 Brussel.