Interview

Architecture photography by Yvan Glavie

Do 8 Oktober 2020
at home

This week Florence Dewaele from Maison Florale will interview Yvan Glavie.

We will be waiting for you Thursday October 8 at 18:30 for our weekly Instagram AiNB Livespace meeting.

#livespace #ainb.belgium #interiordesign #interiorarchitect #belgium #talents #architecture #design #experience #interview #interior #interiordesignlovers #architectuurfotografie #photographiedarchitecture
@yvanglavie @maisonflorale @ainb.belgium

terug naar overzicht

Programma

18u30

Architecture photography by Yvan Glavie

Photographe en archi et communication depuis 1995.
Etudes à l’INRACI.

Je travaille essentiellement pour des architectes d’intérieur/extérieur, des designers, des promoteurs, des entreprises de construction et
pour des hotels.

J’ai également des agences en communication parmis mes clients.

Praktisch

Data & locatie

Do 8 Oktober 2020: at home
,

Tijdstip

18u30

DISCLAIMER
De persoonsgegevens die naar aanleiding van het invullen van dit inschrijvingsformulier worden meegedeeld, worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. AiNB kan de gegevens van de inschrijver gebruiken in het kader van het event, met het oog op het evalueren en ontwikkelen van de dienstverlening en voor belangenbehartiging. De inschrijver erkent en aanvaardt dat AiNB tevens, teneinde financieel in staat te zijn om het event aan de gestelde voorwaarden aan te bieden, de inschrijvingsgegevens meedeelt aan de hierboven vermelde partners van het event ter promotie van hun producten of diensten naar de inschrijver en dit gedurende een periode van 6 maanden vanaf het event, tenzij de inschrijver zich hiertoe eerder tegen de partner verzet. Elke inschrijver heeft te allen tijd het recht de over hem gehouden persoonsgegevens in te zien en te verbeteren op de maatschappelijke zetel van AiNB, aan de Willebroekkaai 37 te 1000 Brussel.