Interview

European interior architecture with Martin Thörnblom

Do 22 Oktober 2020
at home

Mauro Brigham from ncbham will interview Martin Thörnblom from Studio Thörnblom and president of ECIA (European Council of interior Architects), 22/10 at 18h30 on AiNB Livespace.

We will be waiting for you Thursday October 22 at 18:30 for our weekly Instagram AiNB Livespace meeting.

#livespace #ainb #interiordesign #interiorarchitect #belgium #talents #architecture #design #experience #interview #interior #interiordesignlovers #instalive #europeancouncilofinteriorarchitects #innenarchitekten.at #studio.thoernblom @ncbham @ainb.belgium

terug naar overzicht

Programma

18u00

European interior architecture with Martin Thörnblom

Martin Thörnblom MA.
Born and educated Interior Architect in Stockholm, Sweden, living in Austria for the last almost 30 years.

Since 2003 running the office studio thörnblom - büro für innenarchitektur in Vienna.
A studio for interior architecture and design.

We execute projects from a variety of areas such as office design, shops and shopping centres, pharmacies, hotels and restaurants etc.

Our intention is to combine functional and high-level-design with modern technology as a full-service package.
The qualities of our work are based on a careful analysis of the requirements forms of each project.
Together with our clients we complete a profile, regarding not only the design concept also service from the first sketches until the complete handover.

Our experience reaches from projects all around Europe as well as in Japan
We want to define Interior Architecture – as a well-respected profession - with their special knowledge, ethics, values, sustainability and a vision for the future challenges.”

Background Information:
2017 - Vice president of the Austrian “Bund österreichischer innenarchitekten - BÖIA”
2019 – President of the “European council of interior architects – ECIA”

Praktisch

Data & locatie

Do 22 Oktober 2020: at home
,

Tijdstip

18u30

DISCLAIMER
De persoonsgegevens die naar aanleiding van het invullen van dit inschrijvingsformulier worden meegedeeld, worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. AiNB kan de gegevens van de inschrijver gebruiken in het kader van het event, met het oog op het evalueren en ontwikkelen van de dienstverlening en voor belangenbehartiging. De inschrijver erkent en aanvaardt dat AiNB tevens, teneinde financieel in staat te zijn om het event aan de gestelde voorwaarden aan te bieden, de inschrijvingsgegevens meedeelt aan de hierboven vermelde partners van het event ter promotie van hun producten of diensten naar de inschrijver en dit gedurende een periode van 6 maanden vanaf het event, tenzij de inschrijver zich hiertoe eerder tegen de partner verzet. Elke inschrijver heeft te allen tijd het recht de over hem gehouden persoonsgegevens in te zien en te verbeteren op de maatschappelijke zetel van AiNB, aan de Willebroekkaai 37 te 1000 Brussel.