Interview

Meet the designer: Barbara De Prest

Do 29 Oktober 2020
At home

We invite you to discover the talents of interior architecture in Belgium. This week, Joke Holvoet will interview Barbara De Prest.

We will be waiting for you this Thursday, 29 October at 6.30 p.m. for our weekly meeting.

#livespace #ainb #interiordesign #interiorarchitect #belgium #talents #architecture #design #experience #interview #interior #interiordesignlovers #meetthedesigner @barbaradeprest @jokeholvoet.be @ainb.belgium

terug naar overzicht

Programma

18u30

Meet the designer: Barbara De Prest

arbara De Prest, de persoon achter brbrdprst.
De rode draad doorheen haar werk is het ruimtegevoel verheven tot art de vivre.
Ze geven niet alles prijs, ze verrassen en dialogeren met de bewoners of bezoekers.
Aandacht voor detail en tijdloosheid zijn hierbij essentieel.

Praktisch

Data & locatie

Do 29 Oktober 2020: At home
,

Tijdstip

18:30

DISCLAIMER
De persoonsgegevens die naar aanleiding van het invullen van dit inschrijvingsformulier worden meegedeeld, worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. AiNB kan de gegevens van de inschrijver gebruiken in het kader van het event, met het oog op het evalueren en ontwikkelen van de dienstverlening en voor belangenbehartiging. De inschrijver erkent en aanvaardt dat AiNB tevens, teneinde financieel in staat te zijn om het event aan de gestelde voorwaarden aan te bieden, de inschrijvingsgegevens meedeelt aan de hierboven vermelde partners van het event ter promotie van hun producten of diensten naar de inschrijver en dit gedurende een periode van 6 maanden vanaf het event, tenzij de inschrijver zich hiertoe eerder tegen de partner verzet. Elke inschrijver heeft te allen tijd het recht de over hem gehouden persoonsgegevens in te zien en te verbeteren op de maatschappelijke zetel van AiNB, aan de Willebroekkaai 37 te 1000 Brussel.