Interview

Meet the designer: Benoît Deneufbourg

Do 12 November 2020
at home

We invite you to discover the talents of interior architecture in Belgium. This week, Florence Dewaele will interview Benoît Deneufbourg.

We will be waiting for you this Thursday, 12 November at 6.30 p.m. for our weekly meeting.

#livespace #ainb #design #interiordesign #interiorarchitect #belgium #talents #architecture #belgiandesign #belgiandesigner #experience #interview #interior #interiordesignlovers #meetthedesigner #scenography #benoitdeneufbourg  @maisonflorale @benoitdeneufbourg @ainb.belgium

terug naar overzicht

Programma

18u30

Meet the designer: Benoît Deneufbourg

Créé à Bruxelles en 2004, Benoit Deneufbourg design studio est un bureau multidisciplinaire où se mêlent design de produit, architecture d’intérieur et scénographie. Avec une approche simple et pertinente, les projets s’enchainent et se suivent, ils s’entrecroisent et se confondent avec une certaine souplesse. L’éventail des créations s’étend du mobilier au luminaire, en passant par les accessoires ainsi que l’aménagement d’intérieur et la scénographie.

Benoit Deneufbourg design studio est dans cette recherche constante d'inspirer, d'influencer et d'améliorer la vie quotidienne. Au fil des années, les partenariats avec des clients nationaux et internationaux, que ce soit dans le domaine du design d’objet, de l’architecture d’intérieur ou de la scénographie, ont permis à Benoit Deneufbourg design studio d’acquérir sa propre notoriété auprès de l’industrie et de la presse Belge.

Praktisch

Data & locatie

Do 12 November 2020: at home
,

Tijdstip

18:30

DISCLAIMER
De persoonsgegevens die naar aanleiding van het invullen van dit inschrijvingsformulier worden meegedeeld, worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. AiNB kan de gegevens van de inschrijver gebruiken in het kader van het event, met het oog op het evalueren en ontwikkelen van de dienstverlening en voor belangenbehartiging. De inschrijver erkent en aanvaardt dat AiNB tevens, teneinde financieel in staat te zijn om het event aan de gestelde voorwaarden aan te bieden, de inschrijvingsgegevens meedeelt aan de hierboven vermelde partners van het event ter promotie van hun producten of diensten naar de inschrijver en dit gedurende een periode van 6 maanden vanaf het event, tenzij de inschrijver zich hiertoe eerder tegen de partner verzet. Elke inschrijver heeft te allen tijd het recht de over hem gehouden persoonsgegevens in te zien en te verbeteren op de maatschappelijke zetel van AiNB, aan de Willebroekkaai 37 te 1000 Brussel.