E-learning

Webinar: De kracht van kunst in een totaalconcept

Di 15 December 2020
At home

De nieuwe NOOK, het vakblad van de beroepsverenigingen van Nederlandse (bni) en Belgische (AiNB) interieurarchitecten verschijnt op 18 december. In deze vierde editie van 2020 staat het thema kunst centraal. Wat doet kunst met de beleving van een interieur? Kunnen kunst en architectuur elkaar versterken? En kan een ruimte op zichzelf worden opgevat als kunstwerk?

 

Aansluitend op dit thema wordt op 15 december het webinar De kracht van kunst in een totaalconcept georganiseerd.

 

Tijdens dit webinar wordt geïllustreerd hoe kunst de beleving van de kantoor- en woonomgeving positief kan beïnvloeden en kan bijdragen aan inspiratie en creativiteit. Ook worden handvatten geboden waarmee je als interieurarchitect kunst kan integreren in zowel de conceptuele als de realisatiefase van je projecten.

 

Het webinar wordt gegeven door professionals van Business Art Service. Met toegang tot ruim 40.000 kunstwerken van 800 kunstenaars verhuren en verkopen zij kunst aan de zakelijke en particuliere markt.

 

Ben jij benieuwd hoe je de kracht van kunst in jouw projecten kan benutten?

Meld je aan voor het webinar De kracht van kunst op 15 december 2020 via deze link.

terug naar overzicht

Programma

12u00 / 13u00 *

Webinar: De kracht van kunst in een totaalconcept

Praktisch

Data & locatie

Di 15 December 2020: At home
,

Deelnameprijs

gratis

DISCLAIMER
De persoonsgegevens die naar aanleiding van het invullen van dit inschrijvingsformulier worden meegedeeld, worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. AiNB kan de gegevens van de inschrijver gebruiken in het kader van het event, met het oog op het evalueren en ontwikkelen van de dienstverlening en voor belangenbehartiging. De inschrijver erkent en aanvaardt dat AiNB tevens, teneinde financieel in staat te zijn om het event aan de gestelde voorwaarden aan te bieden, de inschrijvingsgegevens meedeelt aan de hierboven vermelde partners van het event ter promotie van hun producten of diensten naar de inschrijver en dit gedurende een periode van 6 maanden vanaf het event, tenzij de inschrijver zich hiertoe eerder tegen de partner verzet. Elke inschrijver heeft te allen tijd het recht de over hem gehouden persoonsgegevens in te zien en te verbeteren op de maatschappelijke zetel van AiNB, aan de Willebroekkaai 37 te 1000 Brussel.