Interview

Meet the designer: Tom Callebaut

Do 14 Januari 2021
at home

We invite you to discover the talents of interior architecture in Belgium.

This week, Joke Holvoet will interview Tom Callebaut from tc-plus

We will be waiting for you this Thursday, 14 January at 6.30 p.m. for our weekly meeting.

#livespace #ainb #design #interiordesign #interiorarchitect #belgium #talents #architecture #belgiandesign #belgiandesigner #experience #interview
#interior #interiordesignlovers #meetthedesigner #tcplus @tcplus.interiorarchitecture @jokeholvoet.be @ainb.belgium

terug naar overzicht

Programma

18u30

Meet the designer: Tom Callebaut

tc plus - relates & generate

Ruimte scheppen en mensen in beweging brengen. Bestemming: nieuwe toekomst.
Dat is de droom die ontwerpbureau tc plus wakker houdt.
Vanuit de ongewone overtuiging dat ook (interieur)architectuur een reis is. Een intens en avontuurlijk proces, veeleer dan een doel op zich.
Tc plus is Tom Callebaut en meer.
Meer in 1 persoon, want naast ontwerper – in thuishaven Brugge – is hij ook onderzoeker – aan de universiteit van Leuven.
Meer ook buiten die persoon, want ‘plus’ staat voor een uitgestoken hand. Naar zowel opdrachtgevers als collega’s.
Voor elk project brengt tc plus een team van experts bij elkaar, dat samen streeft naar meer.
Naar een ruimte die verbindt. Die ontstaat vanuit vertrouwen en groeit met de verbeelding. Laag per laag, in de plooi of uit de plooi, maar zich altijd lenend tot ontplooiing. Tot die nieuwe toekomst zelfs de droom overstijgt.

Praktisch

Data & locatie

Do 14 Januari 2021: at home
,

Tijdstip

18:30

DISCLAIMER
De persoonsgegevens die naar aanleiding van het invullen van dit inschrijvingsformulier worden meegedeeld, worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. AiNB kan de gegevens van de inschrijver gebruiken in het kader van het event, met het oog op het evalueren en ontwikkelen van de dienstverlening en voor belangenbehartiging. De inschrijver erkent en aanvaardt dat AiNB tevens, teneinde financieel in staat te zijn om het event aan de gestelde voorwaarden aan te bieden, de inschrijvingsgegevens meedeelt aan de hierboven vermelde partners van het event ter promotie van hun producten of diensten naar de inschrijver en dit gedurende een periode van 6 maanden vanaf het event, tenzij de inschrijver zich hiertoe eerder tegen de partner verzet. Elke inschrijver heeft te allen tijd het recht de over hem gehouden persoonsgegevens in te zien en te verbeteren op de maatschappelijke zetel van AiNB, aan de Willebroekkaai 37 te 1000 Brussel.