Interview

Meet the designer: Benjamin Vandamme

Do 4 Maart 2021
at home

We invite you to discover the talents of interior architecture in Belgium.

This week, Mauro Brigham from ncbham will interview Benjamin Vandamme from Captif.
(With these two specialists in office design, it promises to be a topical and interesting conversation about the new way of working.)

We will be waiting for you this Thursday, 4 March at 6.30 p.m. for our weekly meeting.

#livespace #ainb #design #interiordesign #interiorarchitect #interieurinspiratie #interieurontwerp #belgium #talents #architecture #belgiandesign #belgiandesigner #experience #interview
#interior #interiordesignlovers #officedesigners #workplaceconsultants #projectmanagers #designandbuild #meetthedesigner @Captifofficearchitects @ncbham @ainb.belgium

terug naar overzicht

Programma

18u30

Meet the designer: Benjamin Vandamme

Benjamin Vandamme, 30 years old, living near Ghent and co-founder of Captif Office Architects.
I graduated in 2012, and worked as a freelance interior designer for about 6 years, of which 5 years with Colliers International.
In 2017, I started Captif together with 2 other partners in Antwerp, and we have since then grown to a team of 10 enthusiastic professionals in office design.
Our core business is to analyse and rethink the way our clients work, and to design and build the perfect work environment for their people.
We attach great importance to creativity, a personal approach and a limitless service for our clients, and a fun and friendly work environment for our employees.

DISCLAIMER
De persoonsgegevens die naar aanleiding van het invullen van dit inschrijvingsformulier worden meegedeeld, worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. AiNB kan de gegevens van de inschrijver gebruiken in het kader van het event, met het oog op het evalueren en ontwikkelen van de dienstverlening en voor belangenbehartiging. De inschrijver erkent en aanvaardt dat AiNB tevens, teneinde financieel in staat te zijn om het event aan de gestelde voorwaarden aan te bieden, de inschrijvingsgegevens meedeelt aan de hierboven vermelde partners van het event ter promotie van hun producten of diensten naar de inschrijver en dit gedurende een periode van 6 maanden vanaf het event, tenzij de inschrijver zich hiertoe eerder tegen de partner verzet. Elke inschrijver heeft te allen tijd het recht de over hem gehouden persoonsgegevens in te zien en te verbeteren op de maatschappelijke zetel van AiNB, aan de Willebroekkaai 37 te 1000 Brussel.