Interview

Meet the designer: Peter Joehnk from Germany

Do 29 April 2021
online

Founder and Partner JOI-Design Interior Architects

 

Peter Joehnk is co-managing director of the Hamburg-based studio, JOI-Design, one of Europe’s most respected leaders in hospitality interior architecture and design. Peter believes there has never been a more exciting time to be a hospitality designer and that design is now recognized as crucial to the success of every development. Over three decades, Peter and his team have made major contributions to this evolving narrative, bringing to life luxurious and innovative hospitality destinations for leading brands as well as independent properties, garnering many awards in the process. The multidisciplined team also creates up-to-date serviced apartments and high-concept offices – all shaped by the DNA shared amongst our projects: providing a sense of culture, innovative approaches, inspiring great memories, visually authentic, and, finally, sustainable. These are the brand values JOI-Design chooses to follow.

 

#livespace #ainb #design #interiordesign #interiorarchitect #interieurinspiratie #interieurontwerp #belgium #talents #architecture #belgiandesign #belgiandesigner #experience #interview
#interior #interiordesignlovers #meetthedesigner #JOIDESIGN #JOIDESIGNONVIRTUALTOUR #HospitalityDesign @joi_design @ncbham @ainb.belgium @christiankretschmar

terug naar overzicht

Programma

18u30

Meet the designer: Peter Joehnk from Germany

We invite you to discover the talents of interior architecture in Europe.

This week, Mauro Brigham from NCBHAM will interview Peter Joehnk from JOI-Design, Germany.

We will be waiting for you this Thursday, 29 April at 6.30 p.m. for our weekly meeting.

Praktisch

Data & locatie

Do 29 April 2021: online
,

Tijdstip

18u30

DISCLAIMER
De persoonsgegevens die naar aanleiding van het invullen van dit inschrijvingsformulier worden meegedeeld, worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. AiNB kan de gegevens van de inschrijver gebruiken in het kader van het event, met het oog op het evalueren en ontwikkelen van de dienstverlening en voor belangenbehartiging. De inschrijver erkent en aanvaardt dat AiNB tevens, teneinde financieel in staat te zijn om het event aan de gestelde voorwaarden aan te bieden, de inschrijvingsgegevens meedeelt aan de hierboven vermelde partners van het event ter promotie van hun producten of diensten naar de inschrijver en dit gedurende een periode van 6 maanden vanaf het event, tenzij de inschrijver zich hiertoe eerder tegen de partner verzet. Elke inschrijver heeft te allen tijd het recht de over hem gehouden persoonsgegevens in te zien en te verbeteren op de maatschappelijke zetel van AiNB, aan de Willebroekkaai 37 te 1000 Brussel.