Architectuur

Oproep voor projecten – Matrimoniumdagen 2022 & Matrimoniumseizoen 2022/23

12 januari 2022

Een oproep voor projecten voor de programma van de volgende edities van Matrimoniumdagen 2022 en Matrimoniumseizoen 2022/23 is open tot 15 februari !

Het doel van deze dubbele projectoproep – Matrimoniumdagen 2022 en Matrimoniumseizoen 2022/23 – is om kunstenaars/architecten/specialisten van allerlei pluimage actief te betrekken bij de ontwikkeling van onze programmering, zodat deze steeds inclusiever, innovatiever en eclectischer wordt. Het doel van deze activiteiten is de bijdragen van vrouwen en mensen uit zichtbare en onzichtbare minderheden uit het verleden en het heden zichtbaar te maken om ons cultureel erfgoed op een inclusieve en egalitaire manier voor het voetlicht te brengen.

Wilt u een activiteit voorstellen?

Lees dit document om meer te weten over de details en modaliteiten van de oproep van projecten en vul dit aanvraagformulier in om een voorstel in te dienen.