Beroepstechnische dossiers

Wanneer kan ik een elastische vloerbekleding op de dekvloer plaatsen?

Is het steeds noodzakelijk om het vochtgehalte van de dekvloer te meten alvorens de elastische vloerbekleding te plaatsen?

Specifiek schadegeval bij kleine isolerende beglazingen

Het WTCB wordt al een tijdje geconfronteerd met vragen omtrent een bijzonder breuktype bij kleine isolerende beglazingen die deel uitmaken van het buitenschrijnwerk. Het gaat hierbij steeds om drievoudige beglazingen waarvan de kleinste glasafmeting ongeveer 500 mm bedraagt. Het probleem doet zich telkens voor tijdens zeer koude en windluwe periodes.

3D-scanning: dé meettechniek van de toekomst?

Meten is weten. Niemand beseft dat beter dan wie in de bouwwereld actief is. Met de opkomst van het Internet of Things (IoT) krijgt dit credo echter een extra dimensie. Het digitaliseren van gebouwen opent voor alle partijen de deur naar tal van nieuwe toepassingsmogelijkheden. 3D-scanning, dé manier om op een digitale manier opmetingen te doen, vindt stilaan ingang in de bouwwereld dankzij laserscanning en fotogrammetrie.

Correcte aansluitingen elektriciteit

Een aantal handige tips en aandachtspunten van Fluvius.

Scheuren in gietvloeren

Onze gietvloer bleef jarenlang perfect egaal. Maar zo’n twee jaar geleden verschenen er scheuren en die worden alleen maar erger. Wat zou de oorzaak kunnen zijn?

Zonnepanelen op asbestdak

Mag je zonnepanelen installeren op een asbesthoudend dak?

Nieuwe Belgische akoestische norm NBN S 01-400-1 (2022): aandachtspunten voor interieurarchitecten

Ontwerp je een gebouw dat geheel of gedeeltelijk bestemd is voor bewoning en waarvan de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag ingediend is na 1 januari 2023?

hol klinkende tegels

Verschillende tegels van een recent aangelegde vloer klinken hol als je erop klopt. Het gaat om 60x60 tegels, dubbel verlijmd, met vloerverwarming. Wat doe ik best?