Zoeken

Uitgebreid zoeken

Voer deze zoekopdracht uit binnen specifieke domeinen:


Zoekresultaten:


Kennis

Het nieuwe goederenrecht (2): verduidelijking nieuwe regelgeving lichten en zichten

De nieuwe regels inzake lichten en zichten brachten heel wat vragen met zich mee. NAV verduidelijkt dan ook graag de toepassing in de praktijk


Kennis

Meerwerken door de architect

De materialenschaarste zorgt niet enkel voor problemen bij aannemers, maar betekent ook extra werk voor u als architect. Het is dan ook van belang dat u goed weet wat uw rechten en plichten zijn met betrekking tot meerwerken of extra prestaties.


Kennis

De aansprakelijkheid van de architect voor het bouwbudget

De recente schaarste aan bouwmaterialen heeft een grote impact op het bouwbudget. We lichten daarom in dit verband graag je rechten en plichten als architect toe.


Kennis

De rechten van de architect bij vertragingen op de werf


Kennis

De taak van de architect bij discussie tussen aannemer en bouwheer

Wanneer de bouwheer een discussie heeft met de aannemer, wordt vaak naar u als architect gekeken voor advies. We geven daarom graag wat meer toelichting over uw rechten en plichten bij een conflict of discussie tussen de aannemer en de bouwheer.


Juridisch

Ik wil de architectenovereenkomst met mijn opdrachtgever beëindigen. Hoe pak ik dat aan?

De vier pistes wanneer je je architectenovereenkomst éénzijdig wil ontbinden.


Juridisch

Mag ik plannen, schetsen en foto’s van een project publiceren op mijn website of sociale media?

In een dergelijke situatie komen twee rechten met elkaar in conflict. Enerzijds is er het recht op privacy van elke persoon. Anderzijds zijn er de auteursrechten van de architect. Als twee rechten met elkaar in conflict komen, moet je een afweging maken tussen beiden.


Wetgeving

Het nieuwe goederenrecht: de regelgeving op lichten en zichten verduidelijkt

Onlangs publiceerde het NAV het artikel “Het nieuwe goederenrecht: Recht van uitweg en lichten en zichten” haar website. Deze tekst geeft onder meer een overzicht van de nieuwe regels voor de lichten en zichten in het nieuwe goederenrecht. Naar aanleiding van de vragen die het NAV bij dit artikel ontving, dient één en ander te worden verduidelijkt en genuanceerd.


Juridisch

copyright render in krant

Naar aanleiding van een omgevingsvergunning voor een groot project kregen wij de vraag om een render te bezorgen voor een artikel in de krant. Op het beeld hadden wij een copyright gezet. In het online artikel is deze zichtbaar, maar in het papieren krantenartikel worden we niet vermeld. Kan dit zomaar? Wat zijn hierin onze rechten en hoe pakken we zoiets in de toekomst beter aan?


Nieuws

Auteursrechten: stel nu je vragen bij de nieuwe wetgeving!

Bij de nieuwe wetgeving rond auteursrechten blijft onduidelijkheid troef. NAV en AiNB bundelen samen met specialist SBB Accountants en Adviseurs jouw vragen uit de praktijk en ijvert voor verduidelijking. Juriste Eline Debast (NAV): “Architecten moeten kunnen blijven gebruikmaken van het fiscale gunstregime”.


Nieuws

Schaarste bouwmaterialen: zo ervaar jij het als architect

Vooral hout, staal en isolatie zijn duurder geworden. Dat maakt niet alleen projecten duurder, veel architecten moet hun plannen ook herwerken en uitleg verschaffen aan opdrachtgevers en aannemers.


Nieuws

Wijziging subsidieregeling voor leegstaand en verwaarloosde bedrijfsruimten

Het Vlaamse Parlement heeft een wijzigingsdecreet goedgekeurd waarbij de subsidieregeling voor projecten die leegstaande en/of verwaarloosde sites nieuw leven inblazen, wordt aangepast.


Nieuws

Nieuw fiscaal regime auteursrechten

De federale regering wil het fiscaal gunstregime van de auteursrechten grondig hervormen, en dat zou ook een impact hebben op het werk van architecten. Een specialist licht toe wat het wetsvoorstel nu concreet inhoudt.


Nieuws

Hoe ga je als interieurarchitect om met de huidige prijsstijgingen en onzekerheid?

De prijsstijgingen, materialenschaarste en periode van onzekerheid hebben hun weerslag op het werk van architecten. Hoe kunnen we omgaan met de huidige uitdagingen? Heel wat interieurarchitecten worstelen met dezelfde vragen. Daarom zetten we de belangrijkste issues op een rij.


Nieuws

Stijgende materiaalprijzen: jouw rechten en plichten als interieurarchitect

Wat moet je doen bij meerwerken, vertragingen en prijsstijgingen?