Zoeken

Uitgebreid zoeken

Voer deze zoekopdracht uit binnen specifieke domeinen:


Zoekresultaten:


Architectuur

BLOEMENWERF, Henry van de Velde: Een ruimtelijk en picturaal onderzoek van de centrale hall.

De geometrische en topologische bestanddelen van het plan van Bloemenwerf worden hier diepgaand geanalyseerd. Ze tonen aan hoe het portret van Maria Sèthe, geschilderd door Théo Van Rysselberhge een centrale plaats inneemt, hoe het als het ware de navel vormt waarrond de architectuur van Henry van de Velde zich ontspint.