Zoeken

Uitgebreid zoeken

Voer deze zoekopdracht uit binnen specifieke domeinen:


Zoekresultaten:


Juridisch

“Potje breken is potje betalen”

“Potje breken is potje betalen”: een oud gezegde dat iedereen wel eens in de mond neemt en eigenlijk ook een basis vormt voor onze onderlinge relaties in tal van domeinen. Wie schade berokkent aan iemand (of aan diens goederen), dient dit te herstellen of het beschadigde goed te vervangen. Indien dit laatste niet mogelijk is, kan een financiële vergoeding in de plaats komen. Dit principe werd geformaliseerd in de artikelen 1382 tem. 1386 in het Burgerlijk Wetboek en vormt de basis voor de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekeringen (BA).


teksten en publicaties

Voordelige beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij Protect


News

Interesting group conditions for AiNB members

Since July 2019 it is mandatory for the interior architect and interior designer to take a professional liability insurance.

As a member of AiNB, you can enjoy the interesting group conditions of the professional liability policy underwritten by AiNB with the company N.V. Protect, through the exclusive mediation of N.V. Ides Ramboer.