Zoeken

Uitgebreid zoeken

Voer deze zoekopdracht uit binnen specifieke domeinen:


Zoekresultaten:


Kennis

Nieuwe Belgische akoestische norm NBN S 01-400-1 (2022): aandachtspunten voor interieurarchitecten

Ontwerp je een gebouw dat geheel of gedeeltelijk bestemd is voor bewoning en waarvan de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag ingediend is na 1 januari 2023?