Rechercher

Recherche élargie

Exécuter cette recherche dans des domaines spécifiques :


Résultats de la recherche :


Législation

Assurance responsabilité civile avantageuse pour les membres d'AiNB

En tant qu’architecte d’intérieur, membre de AiNB, vous pouvez profiter des conditions intéressantes de la police collective RC de AiNB , souscrite auprès de la SA Protect, par l’intermédiaire exclusif de la SA Ides Ramboer


teksten en publicaties

Voordelige beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij Protect


Juridisch

“Potje breken is potje betalen”

“Potje breken is potje betalen”: een oud gezegde dat iedereen wel eens in de mond neemt en eigenlijk ook een basis vormt voor onze onderlinge relaties in tal van domeinen. Wie schade berokkent aan iemand (of aan diens goederen), dient dit te herstellen of het beschadigde goed te vervangen. Indien dit laatste niet mogelijk is, kan een financiële vergoeding in de plaats komen. Dit principe werd geformaliseerd in de artikelen 1382 tem. 1386 in het Burgerlijk Wetboek en vormt de basis voor de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekeringen (BA).