Zoeken

Uitgebreid zoeken

Voer deze zoekopdracht uit binnen specifieke domeinen:


Zoekresultaten:


Wetgeving

Hoe wordt de interieurarchitect GDPR-proof?


Juridisch

De rechtstreekse vordering van de onderaannemer

De rechtstreekse vordering van de onderaannemer op de bouwheer is goed gekend in de bouwsector. De onderaannemer die een achterstallige vordering op de hoofdaannemer heeft, kan die vordering rechtstreeks richten aan de bouwheer.


Kennis

Als interieurarchitectarchitect omgaan met slechte betalers


Juridisch

Aannemer wil volledige betaling vóór voorlopige oplevering

Kan een aannemer eisen dat het volledige aannemingsbedrag moet worden betaald om tot voorlopige oplevering te kunnen overgaan? Wij wensen een bedrag open te houden tot afwerking van alle zichtbare gebreken/opleveringspunten. De aannemer stelt echter dat de helft van de borgsom (= resterende helft na vrijgave eerste helft bij voorlopige oplevering) instaat voor uitvoering van deze opleveringspunten.


Juridisch

Huis is bewoond, maar pleisterwerken voldoen niet

Pleisterwerken in een woning, geplaatst door een onderaannemer, voldoen niet. Herstellingswerken hebben niet het gewenste resultaat gehad. Ondertussen is de woning bewoond door de opdrachtgever en vallen de gebreken steeds meer op door het plaatsen van binnenschrijnwerk, verlichting, meubels,… De vraag stelt zich welke juridische stappen de opdrachtgever alsnog kan ondernemen tegen de hoofdaannemer (en zijn onderaannemer). Er is nog een beperkt openstaand bedrag.


Conseils juridiques

La maison est habitée mais les plafonnages ne sont pas conformes.

Les plafonnages réalisés dans une habitation par un sous-traitant ne sont pas conformes. Les travaux de réparation n’ont pas donné le résultat escompté. Entretemps, la maison est habitée par le client et les défauts apparaissent de plus en plus visibles à la suite du placement de menuiserie intérieure, éclairage, mobilier… La question se pose dès lors de savoir quelles démarches le client peut encore entreprendre à l’égard de l’entrepreneur principal (et son sous-traitant). Un montant limité reste à payer.


Juridisch

Auteursrecht