Zoeken

Uitgebreid zoeken

Voer deze zoekopdracht uit binnen specifieke domeinen:


Zoekresultaten:


Wetgeving

Hoe wordt de interieurarchitect GDPR-proof?


Juridisch

De rechtstreekse vordering van de onderaannemer

De rechtstreekse vordering van de onderaannemer op de bouwheer is goed gekend in de bouwsector. De onderaannemer die een achterstallige vordering op de hoofdaannemer heeft, kan die vordering rechtstreeks richten aan de bouwheer.


Kennis

Als interieurarchitectarchitect omgaan met slechte betalers


Juridisch

Aannemer wil volledige betaling vóór voorlopige oplevering

Kan een aannemer eisen dat het volledige aannemingsbedrag moet worden betaald om tot voorlopige oplevering te kunnen overgaan? Wij wensen een bedrag open te houden tot afwerking van alle zichtbare gebreken/opleveringspunten. De aannemer stelt echter dat de helft van de borgsom (= resterende helft na vrijgave eerste helft bij voorlopige oplevering) instaat voor uitvoering van deze opleveringspunten.


Juridisch

Huis is bewoond, maar pleisterwerken voldoen niet

Pleisterwerken in een woning, geplaatst door een onderaannemer, voldoen niet. Herstellingswerken hebben niet het gewenste resultaat gehad. Ondertussen is de woning bewoond door de opdrachtgever en vallen de gebreken steeds meer op door het plaatsen van binnenschrijnwerk, verlichting, meubels,… De vraag stelt zich welke juridische stappen de opdrachtgever alsnog kan ondernemen tegen de hoofdaannemer (en zijn onderaannemer). Er is nog een beperkt openstaand bedrag.


Conseils juridiques

La maison est habitée mais les plafonnages ne sont pas conformes.

Les plafonnages réalisés dans une habitation par un sous-traitant ne sont pas conformes. Les travaux de réparation n’ont pas donné le résultat escompté. Entretemps, la maison est habitée par le client et les défauts apparaissent de plus en plus visibles à la suite du placement de menuiserie intérieure, éclairage, mobilier… La question se pose dès lors de savoir quelles démarches le client peut encore entreprendre à l’égard de l’entrepreneur principal (et son sous-traitant). Un montant limité reste à payer.


Kennis

Het nieuwe goederenrecht (2): verduidelijking nieuwe regelgeving lichten en zichten

De nieuwe regels inzake lichten en zichten brachten heel wat vragen met zich mee. NAV verduidelijkt dan ook graag de toepassing in de praktijk


Juridisch

Mag ik plannen, schetsen en foto’s van een project publiceren op mijn website of sociale media?

In een dergelijke situatie komen twee rechten met elkaar in conflict. Enerzijds is er het recht op privacy van elke persoon. Anderzijds zijn er de auteursrechten van de architect. Als twee rechten met elkaar in conflict komen, moet je een afweging maken tussen beiden.


Juridisch

verkeerde erkenningsklasse in bekendmaking overheidsopdracht

De erkenningsklasse voor de aanneming in het administratief bestek komt niet langer overeen met het geraamde bedrag. Kan de aanbestedende overheid een addendum op het bestek publiceren? En moet de indieningstermijn verlengd worden?


Kennis

FAQ over het werken met bedienden


Juridisch

Auteursrecht


Wetgeving

Het nieuwe goederenrecht: de regelgeving op lichten en zichten verduidelijkt

Onlangs publiceerde het NAV het artikel “Het nieuwe goederenrecht: Recht van uitweg en lichten en zichten” haar website. Deze tekst geeft onder meer een overzicht van de nieuwe regels voor de lichten en zichten in het nieuwe goederenrecht. Naar aanleiding van de vragen die het NAV bij dit artikel ontving, dient één en ander te worden verduidelijkt en genuanceerd.


Législation

overmacht wegens schaarste van grondstoffen

Bij de realisatie van een van onze private projecten heeft de aannemer aan de opdrachtgever per aangetekend schrijven een termijnverlenging aangekondigd op basis van 'overmachtssituatie' (schaarste grondstoffen met nadelige gevolgen voor aannemer en onderaannemer). Heeft hij hier recht toe?


News

Get some legal advice

A problem on site or with the customer? AiNB members can request free legal advice via the helpdesk. AiNB works together with GSJ advocaten and WLD | Cabinet d’Avocats.