Juridische Tipsrubriek

Annulatie van een ondertekende offerte

Als de bouwheer de annulatie van een ondertekende offerte intrekt, mag de aannemer deze werken dan weigeren en toch zijn 10% schadevergoeding opeisen?

De rechtstreekse vordering van de onderaannemer

De rechtstreekse vordering van de onderaannemer op de bouwheer is goed gekend in de bouwsector. De onderaannemer die een achterstallige vordering op de hoofdaannemer heeft, kan die vordering rechtstreeks richten aan de bouwheer.

Verplichte verzekering voor interieurarchitecten

Wat betekent dit voor de interieurarchitect? Op wie en in welke omstandigheden is de wet Peeters-Borsus en het nieuwe wetsontwerp Ducarme van toepassing? Welke taak en verplichting treft de interieurarchitect?

Wat heeft de hervorming van het vennootschapsrecht in petto voor uw zaak?

Menig bedrijfsleider brak er al het hoofd over: het juridisch kluwen van het Belgische vennootschapsrecht.