Juridische Tipsrubriek

Annulatie van een ondertekende offerte

Als de bouwheer de annulatie van een ondertekende offerte intrekt, mag de aannemer deze werken dan weigeren en toch zijn 10% schadevergoeding opeisen?

De rechtstreekse vordering van de onderaannemer

De rechtstreekse vordering van de onderaannemer op de bouwheer is goed gekend in de bouwsector. De onderaannemer die een achterstallige vordering op de hoofdaannemer heeft, kan die vordering rechtstreeks richten aan de bouwheer.

Verplichte verzekering voor interieurarchitecten

Wat betekent dit voor de interieurarchitect? Op wie en in welke omstandigheden is de wet Peeters-Borsus en het nieuwe wetsontwerp Ducarme van toepassing? Welke taak en verplichting treft de interieurarchitect?

Wat heeft de hervorming van het vennootschapsrecht in petto voor uw zaak?

Menig bedrijfsleider brak er al het hoofd over: het juridisch kluwen van het Belgische vennootschapsrecht.

Aannemer wil volledige betaling vóór voorlopige oplevering

Kan een aannemer eisen dat het volledige aannemingsbedrag moet worden betaald om tot voorlopige oplevering te kunnen overgaan? Wij wensen een bedrag open te houden tot afwerking van alle zichtbare gebreken/opleveringspunten. De aannemer stelt echter dat de helft van de borgsom (= resterende helft na vrijgave eerste helft bij voorlopige oplevering) instaat voor uitvoering van deze opleveringspunten.

Huis is bewoond, maar pleisterwerken voldoen niet

Pleisterwerken in een woning, geplaatst door een onderaannemer, voldoen niet. Herstellingswerken hebben niet het gewenste resultaat gehad. Ondertussen is de woning bewoond door de opdrachtgever en vallen de gebreken steeds meer op door het plaatsen van binnenschrijnwerk, verlichting, meubels,… De vraag stelt zich welke juridische stappen de opdrachtgever alsnog kan ondernemen tegen de hoofdaannemer (en zijn onderaannemer). Er is nog een beperkt openstaand bedrag.

Het auteursrecht en zijn fiscaalvriendelijke vergoedingen: architecten in the picture

Al wie creatief werk verricht, bestuurders, werknemers of zelfstandige medewerkers in eender welke sector, kan zijn of haar werk beschermd zien door het auteursrecht. De vergoedingen die ze ontvangen voor de overdracht van de rechten op dit werk genieten fiscaal gezien een uitermate gunstig regime.

Meerwerken door de architect

De materialenschaarste zorgt niet enkel voor problemen bij aannemers, maar betekent ook extra werk voor u als architect. Het is dan ook van belang dat u goed weet wat uw rechten en plichten zijn met betrekking tot meerwerken of extra prestaties.

De taak van de architect bij discussie tussen aannemer en bouwheer

Wanneer de bouwheer een discussie heeft met de aannemer, wordt vaak naar u als architect gekeken voor advies. We geven daarom graag wat meer toelichting over uw rechten en plichten bij een conflict of discussie tussen de aannemer en de bouwheer.

berekening auteursrechten

Ontdek de 2 manieren om auteursrechtenvergoeding te berekenen.

overmacht wegens schaarste van grondstoffen

Bij de realisatie van een van onze private projecten heeft de aannemer aan de opdrachtgever per aangetekend schrijven een termijnverlenging aangekondigd op basis van 'overmachtssituatie' (schaarste grondstoffen met nadelige gevolgen voor aannemer en onderaannemer). Heeft hij hier recht toe?

copyright render in krant

Naar aanleiding van een omgevingsvergunning voor een groot project kregen wij de vraag om een render te bezorgen voor een artikel in de krant. Op het beeld hadden wij een copyright gezet. In het online artikel is deze zichtbaar, maar in het papieren krantenartikel worden we niet vermeld. Kan dit zomaar? Wat zijn hierin onze rechten en hoe pakken we zoiets in de toekomst beter aan?

De auteursrechten in fiscalibus – het vervolgverhaal van de gerichte fiscale controles.

Hoe kan je correct en onderbouwd reageren bij een fiscale controle in het kader van het gebruik van het gunstregime voor auteursrechten? Je ontdekt het in dit artikel.

Laat u niet zomaar een enige werfpolis aanpraten

Sedert een aantal jaren worden meer en meer enige werfpolissen afgesloten, waarin de beroepsaansprakelijkheid van één of meerdere ontwerpers verzekerd wordt voor één bepaald project. Dit artikel belicht de voor- en nadelen hiervan.

Ik wil de architectenovereenkomst met mijn opdrachtgever beëindigen. Hoe pak ik dat aan?

De vier pistes wanneer je je architectenovereenkomst éénzijdig wil ontbinden.

Mag ik plannen, schetsen en foto’s van een project publiceren op mijn website of sociale media?

In een dergelijke situatie komen twee rechten met elkaar in conflict. Enerzijds is er het recht op privacy van elke persoon. Anderzijds zijn er de auteursrechten van de architect. Als twee rechten met elkaar in conflict komen, moet je een afweging maken tussen beiden.

verkeerde erkenningsklasse in bekendmaking overheidsopdracht

De erkenningsklasse voor de aanneming in het administratief bestek komt niet langer overeen met het geraamde bedrag. Kan de aanbestedende overheid een addendum op het bestek publiceren? En moet de indieningstermijn verlengd worden?

De aansprakelijkheid van de architect voor het bouwbudget

De recente schaarste aan bouwmaterialen heeft een grote impact op het bouwbudget. We lichten daarom in dit verband graag je rechten en plichten als architect toe.