Juridische Tipsrubriek

Annulatie van een ondertekende offerte

Als de bouwheer de annulatie van een ondertekende offerte intrekt, mag de aannemer deze werken dan weigeren en toch zijn 10% schadevergoeding opeisen?