Juridische Tipsrubriek

Annulatie van een ondertekende offerte

Als de bouwheer de annulatie van een ondertekende offerte intrekt, mag de aannemer deze werken dan weigeren en toch zijn 10% schadevergoeding opeisen?

De rechtstreekse vordering van de onderaannemer

De rechtstreekse vordering van de onderaannemer op de bouwheer is goed gekend in de bouwsector. De onderaannemer die een achterstallige vordering op de hoofdaannemer heeft, kan die vordering rechtstreeks richten aan de bouwheer.